Новият проект има за цел да съхранява възобновяема енергия, от която ще се намалят вредните емисии от отоплителните системи

Highview Power ще представлява иновативна инсталация за съхранение на течен въздух. Разработките за съхранение на течна въздушна енергия Pilsworth в Манчестър получи безвъзмездна финансова помощ от 10 милиона паунда от правителството на Обединеното кралство. Така започва строителството на най-голямата батерия в света с течен въздух, която ще съхранява възобновяема електроенергия и ще намали въглеродните емисии от централите за изкопаеми горива.

Проектът е базиран непосредствено до Манчестър, Великобритания и ще използва резервна зелена енергия, за да компресира въздух в течно състояние. Друго предизвикателство пред екипа е неговото съхранение. Когато потреблението е по-голямо, течният въздух се освобождава в газообразно състояние захранвайки турбина, която връща зелената енергия обратно в мрежата.

Използването и подобряването на вятърната и слънчевата енергия е жизненоважно за справяне с климатичните проблеми. Съществуващите варианти до този момент не винаги са достъпни. Съхранението е ключово и новият проект ще бъде най-големият в света извън помпените хидро съоръжения, които изискват планински резервоари за съхранение на вода.

Убиец на вредни емисии

Батерията Highview ще съхранява 250MWh енергия. Това е почти двойно повече от количеството, съхранено от най-голямата химическа батерия. Тя е конструирана от Tesla в Южна Австралия. Новият проект е разположен в енергийния парк Trafford, който е дом на затворена електроцентрала за въглища.

Революционно съоръжение

Батерията с течен въздух разработена от Highview Power ще започне да функционира през 2022 г. Тя ще захранва до 200 000 домове за пет часа и да съхранява мощност в продължение на много седмици. Химическите батерии също са необходими за прехода към свят с нулеви въглеродни емисии. Към момента обаче, могат да съхраняват сравнително малки количества електроенергия, при това за кратки периоди.

Подобни технологии могат да бъдат конструирани навсякъде, където има въздух. Това означава по целия свят. Основният конкурент всъщност не са други технологии за съхранение, а изкопаемите горива. Хората упорито искат да продължат да строят централи за производство на газ и въглища.

Новото съоръжение представлява ключова част от напредъка в подобни разработки, които биха могли да осигуряват по-голяма гъвкавост на електрическата мрежа. Проекти като този помагат да осъзнаем пълната стойност на възобновяемите източници. Те доказват, че домовете и предприятията все още могат да бъдат захранвани от зелена енергия, дори когато слънцето не свети и вятърът не духа.

Без въглища – зелена индустриална революция

Експерт по съхранение на енергия от групата на Energy Systems Catapult заяви, че газовите електроцентрали са основният начин за балансиране на електрическата мрежа във Великобритания. Но система с нулеви въглеродни емисии ще се нуждае от минимум 30% енергия от възобновяеми източници и повече хранилища. Те биха могли да запълнят пазарната нисша. Всичко това може да се окачестви като конкурентоспособно, ако учените успеят да докажат, че могат да намалят разходите в световен мащаб.

Проектът ще струва 85 млн. паунда. Течният въздушен акумулатор ще създаде 200 работни места, главно в строителството. Очаква се животът на изобретението да бъде около 30-40 години, което неминуемо ще донесе полза и за следващото поколение.

Highview планира да разработи и други подобни центрове в Европа и САЩ. Първият от тях все пак е най – важен и предстои да покаже успеваемостта на идеята. Подкрепата от правителствата е ключова за преодоляване на не едно предизвикателство.