Звук:

Звукът не прави впечатление в нито една посока. При направените тестове установихме, че нивата на звука са нормални. Басите се възпроизвеждат добре от задния говорител на устройството, докато по-високите звуци не са на нивото на таблетите от по-висок  клас. Но явно трябва да се спестява от нещо, за да се достигне тази цена.