На всички трябва да е ясно, че откакто смартфоните станаха част от нашето ежедневие, голяма част от интернет трафикът вече се генерира през мобилни устройства. Точно заради това анализаторите от Zenith докладват, че според тях през 2017 година 75% от всичкя интернет трафик на планетата ще бъде генериран от смартфони и таблети.

Всъщност от представянето на първите смартфони преди години, 40% от интернетът е бил мобилен. Тази година той е 68% от всичкия трафик, а през 2018 се очаква да нарастне до 79%.

Испания например е страната с най-много ползватели на мобилен интернет. Там Интернет трафикът вече е 85% от всичкия такъв в на територията на държавата. Ирландия пък има най-много притежатели на смартфони — там 92% от жителите имат умно мобилно устройство. След тях се нарежда Сингапур с 91%.

Разбира се, рекламният бизнес също бива засегнат от постепенното пренасочване на интернет ползването. Анализаторите смятат, че през 2018 година 60% от всички сделки за реклама ще са за мобилни реклами. През посочената година се очакват 134 милиарда долара приходи от мобилни реклами, което е повече от бюджетите за реклама на вестници, списания, кино и улични реклами взети заедно (за целия свят).

Чудно колко ли хора притежават смартфон в България и какъв процент от българския интернет трафик е мобилен.