Колко малко всъщност му коства на човек, за да запази природата около себе си. В следващите снимки ще видите, че все още има хора, които се опитват да не нарушават развитието на флората по Земята.

Щом тези 14 постройки могат да бъдат направени без съответните дървета да бъдат отсечени, значи всяко едно нещо направено от човека може да бъде построено така. С тези дървета даже се придобива един по-интересен и красив вид на сградите и пътищата.

tree-15tree-14tree-11tree-10tree-9tree-8tree-7tree-6tree-5tree-4tree-3tree-2tree-1Природата е прекрасна! Пазете я и взимайте поука от подобни постъпки!