Преди няколко месеца унгарски учени от Унгарската академия на науките попаднаха на неочаквана нова частица при разпада на берилий в техен експеримент. Според американски физици пък, това може да е индикация за нова фундаментална сила, различна от досега познатите ни четири.

Както всеки минал някакво обучение по физика знае, силите, движещи нашия свят, са общо четири – силното и слабото взаимодействие, гравитацията и електромагнитното взаимодействие. Те описват всичко, което се случва около нас, с малки изключения. Едно от тези изключения е тайнствената тъмна материя [dark matter, бел. превод], която изглежда съставя цели 30% от цялата вселена и не взаимодейства с нищо, което можем да наблюдаваме. Според американските учени, чийто труд бе публикуван в журнала Physical Review Letters, предполагаемата нова частица може да е носител на пета фундаментална сила, която да отговаря по някакъв начин за тъмната материя.

Според изчисленията, частицата, получена при разпада на берилий в експеримента на унгарските физици, е с маса около 30 пъти по-голяма от тази на електрона. Подобно на фотонът, който е носител на електромагнитното взаимодействие, тази нова частица, кръстена просто “X бозон”, може да е носител на сила, взаимодействаща с тъмната материя. Важно е да отбележим, че “X бозон” е различно от “Хигс бозон” – за предсказанието на втория бе връчена Нобеловата награда по физика за 2013 година.

Трябва да се има едно на ум обаче, тъй като текущите теории за новата частица и свързаността ѝ с тъмната материя, се основават само на един единствен експеримент. Необходимо е предсказанието да се тества още множество пъти, за да бъде доведено то до нивото на приемлива теория. Удобното е, че ниската маса на предполагаемата частица позволява тестването ѝ в множество по-малки лаборатории по света и не изисква огромно оборудване.