Снимка: Reuters

Според ново проучване, представено на Конференцията на ООН за изменението на климата в Париж миналата седмица, количествата парникови газове, които биват изхвърляни в атмосферата на глобално ниво, са намалели. Учените твърдят, че въглеродният диоксид, отделян от индустрията, се е покачил незначително през 2014 година, а през сегашната дори е намалял. Логиката обаче сочи, че не би трябвало да е така, защото световната икономика е в период на растеж.

Журналът Nature сочи, че през 2014 година нивата на въглероден диоксид са се покачили само с 0,6%. За сравнение, растежът на парникови газове за последното десетилетие е от порядъка на с около 2,4% годишно. Според данните, можем да очакваме 2015 да покаже спад с около 0,6%.

Източниците сочат, че главен „виновник“ са възможното нормализиране на нивата на парникови газове изглежда е както глобалното намаляване на използването на изкопаеми горива, така и все по-шороко използваните източници на чиста енергия. Китай обаче също допринася – въпреки, че държавата е отговорна за четвърт от световните емисии на въглероден диоксид, тя обяви, че ще ги намали. Освен това те все повече разчитат и на възобновяеми източници. Данните показват растеж от само 1,4% при нивата на парникови газове, произведени от Китай за 2014 година. През 2015 те се очаква да намалеят с цели 3,9%. Тук може да бъде вметнато, че годишно емисиите на Китайската народна република растяха с по 6,7% през последните години.

Колкото и добре да звучи това, тенденцията може и да не продължи дълго. Индия произвежда почти толкова парникови газове, колкото Китай. Разликата между двете държави обаче е, че първата изглежда ще удвои емисиите си до 2030 година, тъй като индийското правителство се опитва да свърже все повече домакинства към държавната електрическа мрежа.