Тайните на Вселената

Астрофизици са засекли интригуващ модел при наблюдение на рентгенови лъчи, изхвърлени във Вселената от свръхмасивна черна дупка. Тя се намира в центъра на галактика на 800 милиона светлинни години от нас. Телескопите записват нещо неочаквано: допълнителни проблясъци от рентгенови лъчи, които са по-малки и с различен цвят от ярките светкавици.

Според теорията, тези светещи ефекти са били в съответствие с рентгеновите лъчи, отразени зад черната дупка, но дори и основното разбиране за черните дупки ни казва, че това е странно място за излизане на светлина.

Всепоглъщаща материя

Всяка светлина, която попада в черна дупка, не излиза от там. По тази причина е странно да виждаме нещо такова, което се намира зад нея. Друга странна характеристика прави това наблюдение възможно. Учените са се натъкнали на явлението поради факта, че тази черна дупка изкривява пространството, огъва светлината и усуква магнитни полета около себе си.

Странното откритие е първото директно наблюдение на светлината зад черна дупка. Да не забравяме все пак, че този сценарий е предвиден от Айнщайн за общата теория на относителността, но никога не е бил потвърден досега.

Преди петдесет години астрофизиците са спекулирали, как магнитното поле може да се държи близо до черна дупка, но те са нямали представа, че един ден може да разполагаме с техники, за да наблюдаваме това директно и да видим общата теория на относителността в действие.

Как да видим черна дупка?

Първоначалната мотивация зад това изследване е бил стремежът да разберем повече за мистериозна характеристика на някои черни дупки. Материалът попадащ в тях захранва най-ярките непрекъснати източници на светлина във Вселената и при това образува корона около черната дупка. Тази светлина, която е рентгенова, може да бъде анализирана, за да я картографира и характеризира.

Водещата теория за това, какво представлява короната започва с плъзгане на газ в черната дупка. Там той се нагрява до милиони градуси. При тази температура електроните се отделят от атомите, създавайки намагнетизирана плазма. Уловено в мощното въртене, магнитното поле се издига толкова високо над дупката и се завърта силно около себе си, че в крайна сметка се разпада напълно. Това магнитно поле загрява всичко и произвежда високоенергийни електрони, които след това произвеждат рентгенови лъчи.

Докато учените ги разглеждат по-отблизо, забелязват по-малки светкавици. Оказва се, че това са същите рентгенови лъчи, но отразени от задната част на диска. Това е своеобразен първи поглед в далечната страна на черна дупка.

Бъдещи наблюдения

Мисията за характеризиране и разбиране на явлението продължава и ще изисква повече наблюдение. Част от бъдещите изследвания ще бъде обсерваторията на Европейската космическа агенция. Тя е снабдена с много по-голямо огледало, отколкото някога сме имали на рентгенов телескоп, което ще позволи по-висока разделителна способност за много по-кратко време на наблюдение.