Художествена интерпретация на екзопланета с обикаляща около нея луна | Снимка: NASA / JPL-Caltech

През юли тази година, астрономът Дейвид Кипинг (David Kipping) от Университетът Колумбия в Ню Йорк и неговият дипломант Алекс Тийчи (Alex Teachey) попаднаха на интересни данни, сочещи към възможно откритие на луна, обикаляща около планета извън нашата Слънчева система. Данните не са заключителни и е възможно този естествен спътник всъщност да не съществува. Ако обаче съществуването му бъде потвърдено, това ще е първата открита луна, обикаляща около екзопланета. Статията им е приета за публикуване в октомврийския брой на The Astronomical Journal.

Кипинг за първи път се захваща с идеята да търси луни около екзопланети през 2012 година. От тогава до сега, това са първите по-сериозни данни, на които може да се разчита. Хипотетичната луна обикаля около планетата Kepler-1625 b, на цели 4000 светлинни години от Земята.

Все още не сме ви казали най-интересното обаче. Ако може да се има вяра на данните и тази екзолуна наистина съществува, то начинът на нейното формиране не е познат на учените.

Тъй като размерите и масата на луната не са известни с точност, тя може да е или малко газово тяло, или голям колкото Сатурн скален спътник, покрит с океани. Към момента на астрономите са известни общо три начина за формиране на луни.

В случая на Земята и Луната, това е сблъсък между нашата планета и друго космическо тяло, който сблъсък е изхвърлил материал в орбита и от него се е формирала Луната. В случая на Юпитер, неговите спътници са се формирали от остатъчния материал в орбита около планетата след формиране на самата Слънчева система. Когато говорим за Нептун пък, той е привлякъл чуждо тяло и го е заключил в орбита около себе си чрез силната си гравитация.

Нито един от тези три метода за формиране на планетни спътници не може да обясни подобно тяло като луната на Kepler-1625 b. Тъй като в нашата Слънчева система не се срещат толкова масивни луни (нито газови такива), формирането на тази е истинска загадна за учените.

Рене Хелер (René Heller) от Института Макс Планк в Германия разсъждава над възможни теории за формиране в предварителния преглед на своя статия за журнала Astronomy & Astrophysics. „За мен от данните на Kepler и от това, което знаем в Слънчевата система, не става ясно по какъв начин се е формирала [екзолуната]“, споделя още тя.

Кипинг и Тийчи от своя страна се опитват да разубедят теоретиците от дълбока работа върху системата на Kepler-1625 b, защото съществуването на луната все още не е доказано. […] бихме се чувствали зле за другите хора, прекарали време в изучаване на този фантом“, казват те. За да получат повече данни и да опитат да докажат съществуването на странната екзолуна, Кипинг и Тийчи са направили наблюдения с телескопа Hubble на 28 октомври. Резултатите се очакват.