Те все още формират асоциативни спомени

Нашите мозъци са пълни с много специализирани структури, които правят обработката на визуална информация, боравенето със спомени или интерпретирането на език възможни. Опитваме се да разберем, на какво е способен един мозък, като го сравняваме с тези на други видове. От значение е, какви структури присъстват и какви поведения поддържат тези мозъци.

Но какво ще стане, ако животното няма мозък? Предполага се, че повечето от поведенията, които разгледахме, изискват поне някакъв вид централизирана нервна система. Но има много видове, включително анемонии, корали и медузи, които имат доста разсеяна нервна мрежа и им липсва нещо, което да прилича на мозък.

Как се учим?

Асоциативното обучение представлява следното: чрез повторение животното се научава да свързва събитията с нещо, което иначе няма пряка зависимост с тях. Огромен набор от животни са способни на асоциативно обучение. Това може да осигури селективно предимство.

Изисква ли се мозък за това?

Животните от типа Cnidaria, към които спадат малката хидра и огромните медузи, нямат централизирана структура, която можем да разпознаем като мозък. Вместо това те имат дифузна мрежа от неврони, наречена нервна мрежа.

Очевидно тя е в състояние да координира дейността в цялото тяло. Книдариите също могат да реагират на стимули от околната среда. Много от тях имат структури, които са аналогични на очи. Докато на нервната мрежа липсват видовете специализирани структури наблюдавани в мозъците, тя очевидно е в състояние да изпълнява някои функции. Тях обикновено свързваме с мозъка.

Способностите на анемонията

Експериментът, който правят учените е забележително прост. Анемониите могат да усещат светлина, въпреки че им липсват очи. Изследователите комбинират излагане на светлина с електрически удар.

Сам по себе си шокът би накарал животните да свият телата си и да издърпат пипалата си. Излагането на светлина е накарало около 20% от животните да реагират по същия начин. Но след едночасов период на обучение, в който те са имали многократно съчетаване на светлина и шок, нещата се променят драматично. Тези, които реагират само на светлина, спада до приблизително 10%. Самият шок предизвика подобна честота на отговорите.

За да получат постоянна контракция, изследователите трябва да подадат светлина и шок едновременно, което кара около 70% от животните да се свият.

Всичко това показва, че трябва да има някаква форма на централна координация в нервната мрежа, която позволява на животното да интегрира сигнали от околната среда. След това се предизвика реакция, която включва по-голямата част от организма.

Памет и координация

Много книдарии имат участъци от нервната мрежа с по-високи концентрации на неврони, но те не изглежда да са свързани с някакви специфични функции. Така че не е ясно дали тази памет и координация са свързани с някаква физическа структура.

Това поведение може да произведе асоциативна памет, без да се изисква централна организация. Опитът също така предполага, че нервната мрежа трябва да може лесно да откаже връзката, ако двата тригера спрат да бъдат свързани. Последното би било много лесно за тестване.