Снимка: NASA / WMAP

Когато говорим за неща, евентуално случили се преди Големия взрив (събитието, дало началото на нашата вселена), трябва да внимаваме. Самата дума “преди” е така да се каже неправилна, защото Големият взрив освен пространството, ражда и времето; така че преди него не е имало нищо, защото не е имало никакво “преди”. И все пак, големият английски физик Роджър Пенроуз (Roger Penrose), заедно със своя колега Вахе Гурзадиан (Vahe Gurzadyan) от Института по физика в Ереван, Армения, разкрива какво може да се е случило непосредствено преди Големия взрив.

Трудът на учените, озаглавен “Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity”, бе публикуван в свободната интернет система arxiv.org и посочва събития, резултатите от които са видими в Космическия микровълнов фон (Cosmic Microwave Background, или CMB).

CMB (заглавната снимка по-горе) е радиацията, видима във всички посоки от пространството и излъчена около 300 000 години след Големия взрив, когато вселената най-накрая е станала така да се каже прозрачна за светлината (преди това космосът е представлявал гореща плазмена супа, непрозрачна за видимата светлина). Различните цветове отразяват различни температури на пространството в тогавашния период, като разликата между червено (горещо) и синьо (хладно) е едва хилядни от градуса.

Температурните флуктуации се смятат за случайни и породени от рязкото моментно разширение на вселената в началото. Пенроуз и Гурзадиан обаче са забелязали концентрични кръгове в сигнала, които не им се струват толкова случайни. Според тях те са плод на сливания на свръхмасивни черни дупки. Интересното обаче е, че част от тези черни дупки изглежда все едно са се сблъскали преди раждането на вселената… Как е възможно това?

Пенроуз е теоретичен физик, който отдавна изследва т.нар. циклична вселена [cyclic universe; бел. превод] — според теорията, това е вселена, която се ражда в момента на Големия взрив, след което се разширява, достига някаква крайна степен на разширение и краят ѝ ражда нова вселена. Това, според него и колегите му, е единственият начин да обясним ниското ниво на ентропия (иначе казано висока степен на подреденост) в началото на вселената — тя се разширява, черните дупки се изпаряват и информацията от тях изчезва (което довежда до въпросното ниско ниво на ентропия).

Отново според Пенроуз и Гурзадиан, концентричните кръгове, които те са наблюдавали в данни от сателита WMAP, може да са точно резултат от сблъсъци на черни дупки в края предишен цикъл на вселената. Това обаче не е единственото обяснение. Учените ще продължат да изследват идеята си, проверявайки данните повторно, за да не се окаже, че те са плод на инструментална или друг тип грешка.