it_photo_110098

Министърът на дигиталната икономика на Великобритания днес обяви нова правителствена инициатива за образование. Тя има за цел да предложи на студентите образование в сферата на информационните технологии, което да следва плана за „дигитално чиракуване“. Програмата на правителството премахва студентските такси на студентите, както и част от наемите им за общежитие. Идеята на министерството е да се противопостави на традиционната и тромава 4-годишна програма за обучение на бакалаври по компютърните специалности.

ВИЖ ОЩЕ: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРОДЪЛЖАВА С НАТИСКА ВЪРХУ GOOGLE

Условията за студентите са те да участват в стажантски програми на бизнеса и да учат едновременно в образователните институции. Правилството ще заплаща 2/3 от разходите, а останалите средства ще се осигуряват от работодателя. Все още не е ясно дали студентите ще имат задължението да работят в институциите, където са положили стаж.

Осигурените средства са в размер на 20 милиона лири и са заложени в бюджет 2014 г. Те ще се изразходват не само за програмите за компютърните науки, но и за уеб дизайн програмите, както и информационния анализ и техническата поддръжка. Това са сфери, където се наемат много граждани от други националности. Включените компании до този момент са IBM, Halifax, British Telecom, HP, Ford и други. Пилотната програма започва през април 2015 година, а първата цялостна програма през септември.