Новородената животинка е произлязла от ДНК, запазена в зоопарка в Сан Диего преди 40 години

На 6 август 2020 г. първият успешно клониран в света кон на Пржевалски е роден в Тексас във ветеринарното съоръжение Timber Creek Veterinary. Жребчето, е износено от домашна сурогатна майка. То е клонинг на мъжки кон на Пржевалски, чиято ДНК е криоконсервирана преди 40 години в зоологическата градина в Сан Диего. Раждането на жребчето способства за генетичното разнообразие, което е било загубено за света. Сега то е възстановено благодарение на това важно партньорство между Revive & Restore, ViaGen Equine и San Diego Zoo Global.

Застрашените видове по света

Усилията за спасяването на застрашени видове по целия свят изисква абсолютна подкрепа и партньорство. Подобни прецеденти са факт благодарение прилагането на мултидисциплинарен подход. Те са плод на работата на най-добрите научни умове и скъпоценен генетичен материал, събран и съхраняван в ДНК биологичната банка на дивата природа.

Новото раждане осигурява важен модел за бъдещи усилия в тази насока. То разширява възможността за генетично спасяване на застрашени диви видове. Разширените репродуктивни технологии, включително клонирането, могат да спасят видове, като ни позволят да възстановим генетичното разнообразие, което иначе би било загубено във времето.

Обещаващо бъдеще

Клонираното жребче ще бъде преместено в сафари зоната на зоопарка в Сан Диего. То ще бъде интегрирано в стадо от неговия вид с цел разплод, след като поотрасне. Процесът представлява важен етап за опазването на конете на Пржевалски. То е клонирано от клетъчна линия, съхранявана от 1980 г. Оригиналът е роден през 1975 г. във Великобритания. Прехвърлен е в САЩ през 1978 г. и е живял до 1998 г. Тъй като новият клонинг ще расте и се предполага успешно да се размножи, той ще осигури ценно генетично разнообразие за популацията от коне на Пржевалски.

Курт

Жеребчето е кръстено Курт, в чест на Курт Бениршке. Той е доктор по медицина, допринесъл за основаването на центъра за замразени ДНК клетки и програмата за консервация в зоопарка в Сан Диего.

Живите клетки в зоологическата градина допринасят за намаляване загубите на генетичното разнообразие и допринасят за устойчивостта на популацията. Клетките на стотици коне на Пржевалски формират основата за нови възможности за прилагане на научни изследвания и за запазване на видовете в бъдещето.

Питомни или диви

Конят на Пржевалски е живял през последните 40 години почти изцяло в зоологически градини по целия свят. Всички оцелели коне са свързани с 12-те коня на Пржевалски, родени в дива среда. Интензивните програми за размножаване помогнаха за възстановяването на вида, но все пак настъпиха загуби на генетично разнообразие. Последните вече могат да бъдат спрени, чрез използването на клетъчни технологии като клонирането, въз основа на наличието на съхранените живи клетки.

Разширените репродуктивни технологии са относително стандартни за домашни коне и говеда. Опитите за работа със застрашени видове обаче са малко. Успешното раждане на това жребче демонстрира, как тези техники могат да бъдат използвани в усилията за опазване на биоразнообразието в бъдещето.