wikipedia

Фондацията Wikimedia, която поддържа и най-известната онлайн енциклопедия Wikipedia, вече започна да криптира целия трафик към всичките си сайтове. Причината това да се случи се крие в нарастващите опити за подслушване и следене на потребителите и техните действия, конкретно при разглеждането на Wikipedia. Поради тази причина Wikimedia реши, че е най-разумно да въведе криптирането, като по този начин гарантира свободния достъп до знание, чрез платформите, които поддържа. Част от заявлението на фондацията гласи:

„Смятаме, че Wikipedia и Wikimedia сайтовете трябва да бъдат използвани, без това да се случва с ощетяване на сигурността и неприкосновеността на лични данни.“

Въведени са два протокола – HTTPS за криптиране на целия входящ и изходящ трафик; както и HSTS, което защитава от опити за разбиване на тази защита и подслушване. Процесът на мигриране към новата и по-сигурна технология е започнал още преди години, но едва сега платформите са цялостно защитени.

Новите мерки ще създадат и условия за защита от цензура, защото правителствата на отделни държави няма да могат да следят какви статии се преглеждат от гражданите. За да могат да попречат за скриване на неудобни факти или материали, качени на сайтовете на Wikimedia, ще е необходимо блокиране изцяло на достъпа към тях. Wikimedia са обявили, че поради смяната на системите е възможно потребителите в някои части от света да изпитат трудности с достъпа в следващите дни.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS