vivacom-logo

VIVACOM е лидер на българския пазар на телекомуникационни услуги с най-високи приходи за 2013 г. в сравнение с другите оператори. Компанията бележи стабилен ръст на печалбата и нарастващ брой абонати на мобилни услуги, показват годишните финансови резултати. Общите приходи за 2013 г. са 811.9 млн. лв., което е спад от 5% в сравнение с 2012 г. За първи път в историята на VIVACOM приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани.

VIVACOM отчита 415.9 млн. лв. приходи от мобилни услуги, или с 5% повече спрямо резултатите от 2012 г. Това се дължи главно на стабилен ръст на мобилните абонати със срочни договори през годината. Увеличените продажби на смарт телефони и таблети компенсират намалението на регулираните цени за терминиране. Мобилните абонати на VIVACOM са се увеличили до 2.6 милиона – ръст от 10% в сравнение с 2012 г., което е резултат от инвестициите в качеството на услугите и 3G мрежата на компанията. За отчетния период, както и към настоящия момент, телекомът е с най-добро 3G покритие в страната, над 99.8%.

Броят и ръстът на мобилните абонати са отчетени след промяна на методологията за отчитане на предплатените услуги. Тя изключва предплатените клиенти без трафик в продължение на повече от 3 месеца. VIVACOM отчита най-нисък процент неактивни абонати в сравнение с другите два мобилни оператора.

VIVACOM запазва лидерската си позиция в сектора на фиксираната телефония. Приходите от фиксирани услуги бележат спад от 14% на годишна база до 396 млн. лв., заради продължаващите тенденции потребителите да заменят домашния телефон с мобилен. Влияние оказва и засилената конкуренция между операторите и по-ниските цени на терминиране, които водят до спад в приходите от взаимно свързване. За разлика от абонатите на гласови услуги, при потребителите на високоскоростен интернет се наблюдава ръст от 2% до 327 хиляди абонати за годината. Това се дължи на високото качество и на набиращата популярност оптична свързаност. За отчетния период потребителите на оптичен интернет достигна 22%. Към момента VIVACOM покрива 680 хиляди домакинства с високоскоростна оптична връзка и продължава да изгражда мрежа, която осигурява на потребителите реално достижими скорости до 100 Mbps и интерактивна телевизия с над 140 канала.