Изследването им може да промени това, което смятаме, че знаем за еволюцията на галактиките

Учените използваха суперкомпютър, за да симулират създаването и еволюцията на 8 милиона виртуални вселени. Всяка от тях съдържа 12 милиона галактики. По време на иновативния процес те откриха нещо ново за Вселената, в която всъщност живеем.

Галактиките използват водороден газ, за ​​да образуват звезди, но някои галактики спират да създават нови, въпреки че все още разполагат с много водороден газ. До скоро учените приписваха това на комбинация от фактори. От една страна, те смятаха, че свръх масивните черни дупки в центровете на галактиките може да произвеждат твърде много енергия. Това води до охлаждане на водорода до температури възпрепятстващи образуването на звезди.

Тъмната материя също може да играе съществена роля, тъй като нейното гравитационно привличане оказва влияние върху водородния газ и би довело до повишаване на температурата му.

Зараждането на Вселената

Ако се върнем по-рано в създаването на Вселената, бихме видели тъмната материя, като по-плътна консистенция. От това би следвало газът да става все по-горещ. Това не е благоприятно явление за образуването на звезди. В такъв случай не би ли трябвало голяма част от галактиките в ранната Вселена да спрат да ги образуват!?

Чрез своите суперкомпютърни симулации на вселена изследователите откриха, че това не е така. Едва когато симулациите се манипулират, за да позволят на ранните галактики да продължат ефективно да формират звезди за по-дълго, тези галактики се развиват, за да образуват виртуални вселени, които изглеждат като нашата.

Твърде вероятно е галактиките да са формирали звезди по-ефективно в ранните етапи на развитието си, отколкото си мислим. Енергията, създадена от свръх масивните черни дупки и взривяващите се звезди, е по-малко ефективна при задушаване и образуването на нови, отколкото теориите прогнозираха.

Това е първото проучване, което точно симулира толкова голям участък от нашата Вселена. Дори и неговите 12 милиона галактики са само част от стотиците милиарди, които астрономите смятат, че населяват действителната Вселена.

Може би няма да мине дълго време, преди учените да успеят да симулират създаването на цялата ни Вселена, тъй като супер компютрите стават все по – мощни. Възможно е в процеса да разрешат още повече от нейните мистерии.