електроенергия

Toshiba Corporation (TOKYO: 6502) и Toshiba Solutions Corporation обявиха днес, че започват демонстрация на система за мониторинг на електроенергията в дома и общността (CMS) в Лион, Франция. Демонстрацията е част от мащабния проект Lyon Confluence Smart Community Demonstration Project, разработен от японската Организация за развитие на нови енергийни и индустриални технологии (NEDO) с подкрепата на министерство на икономиката, търговията и индустрията. Проектът е ключов елемент в програмата на Lyon Confluence, организирана от Grand Lyon Community – програма за мащабна трансформация на бивш индустриален и транспортен център в Лион.

Демонстрацията на системата за мониторинг на електроенергия ще измерва в реално време употребата на електричество, вода и газ чрез инсталирането на отчитащо оборудване в жилищни сгради в общността.Данните от измерването ще се онагледяват на таблети, които ще бъдат раздавани на живущите. Таблетите също така ще отчитат консумацията на енергия и на отделните домашни електроуреди и и ще предоставят съвети как да се редуцира потреблението с цел цялостно намаляване на употребата на електроенергия.

Демонстрацията ще събира данни и ще визуализира крайната употреба на енергия в таргетираната област за подкрепата на т.нар. умни общности. Окончателните данни от проекта ще бъдат добавени през пролетта на 2015 г. и ще се обединят с показателите от други сгради в същата област. Toshiba Group ще анализира данните за консумацията и ще ги сподели с Grand Lyon Community, която от своя страна ще определи до каква степен този подход може да бъде приложен в стратегиите за подобряване на енергийната ефективност.

Демонстрационният проект Lyon Confluence Smart Community е първият такъв на Организацията за развитие на нови енергийни и индустриални технологии за Европа и е обвързан с Целите за околна среда на ЕС до 2020-та година, пет години по-рано от поставения срок, включително постигане на нулеви емисии в областта, в която се реализира проекта. Освен това, Toshiba и Toshiba Group ще използват резултатите от проекта, за да усъвършенстват технологиите с цел разрастване на т.нар. умни общности (Smart Community) и проактивно ще търсят разширяване на глобалния бизнес чрез сътрудничество с правителства и независими институции.