Днес Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) обяви своята финансова перспектива за 2013 година.

Ръководството на TAG очаква предизвикателствата, белязали 2012 година, да продължат да оказват своето влияние и през 2013 година, а именно: засилена конкуренция на развитите мобилни пазари, нови регулаторни мерки, макроикономически спънки и валутни рискове.

Поради намалената предвидимост на по-големите пазари, на които групата оперира, Telekom Austria Group счита за разумно да ограничи финансовата перспектива за 2013 година по отношение на приходи и капиталови разходи. Становището е съгласувано и по него има постигнат консенсус в компанията.

Telekom Austria Group ще посрещне предизвикателствата, пред които е изправена, с набор от мерки, като преди всичко се фокусира върху клиентския сегмент от по-висок клас в развитите си мобилни пазари. Въпреки че това ще се отрази върху нормата на печалба в краткосрочен план, ръководството на Telekom Austria Group е уверено, че тази стратегия ще осигури оптималната основа за бъдещо стабилизиране. В същия дух Telekom Austria Group ще се фокусира и върху ефективността на разходите във всички бизнес сегменти, за да намали негативните ефекти върху нормата на печалба.

Освен това, Telekom Austria Group ще продължи да следва своята успешна стратегия за конвергентност на услугите. На развиващите се пазари Telekom Austria Group очаква да продължат положителните тенденции за засилено търсене на смартфони и решения за мобилен броудбанд.

Telekom Austria Group очаква следното финансово развитие през 2013 година:

Перспективи на Telekom Austria Group за 2013 г.:

Приходи приблизително 4.1 милиарда евро
Капиталови разходи* приблизително 0.7 милиарда евро
Предназначен дивидент 0.05 евро за 2012 и 2013 година

* Капиталовите разходи не включват инвестиции за лицензии и придобиване на честоти, както и придобиване на нови компании