Испанската телком група Telefonica, която има присъствие в редица страни от Латинска Америка, създаде ново подразделение, наречено Telxius. Бизнесът ще се ръководи от Алберто Хоркажо, който в момента е финансов ръководител на бразилския клон на компанията.

В новото звено ще бъде фокусирано управлението на мобилната и фиксирана инфраструктура на международната група.

Създаването на Telxius е част от стратегията за оптимизация на портфейла от активи на Telefonica Group. Идеята е изнасянето на инфраструктурата в отделно дружество да позволи да се предлагат повече услуги на други оператори, както и да се подобри възвръщаемостта на инвестирания капитал.

Telefonica притежава мрежи, свързващи повече от 40 страни в Европа, Северна и Южна Америка, включително САЩ.