Ново проучване на университета в Мичиган показва, че потребителите се чувстват много по-щастливи, когато използват социалната мрежа Snapchat в сравнение с Facebook. Откритието може и да звучи изненадващо за масовата аудитория, предвид че много възрастни потребители и днес си мислят, че приложението се използва основно за т.нар. секстинг.

Днес потребителите на Snapchat вече наброяват 100 милиона, което показва, че то е много повече от това и младежите намират нещо повече в общуването чрез него. Именно на въпроса “какво” се опитва да отговори допитването, което обхваща 154 студенти и проследява начина, по който използват смартфоните си.

Проучването показва, че Snapchat обикновено се използва за спонтанна комуникация с близки приятели. Участниците в него посочват, че докато Facebook се е превърнал в пространство за споделяне на специални моменти като рождени дни, сключване на брак и раждане на дете, то Snapchat остава за обикновените моменти от ежедневието. Вероятно това е и причината за следващия важен извод: повечето участници са отговорили, че асоциират Snapchat с много повече позитивни емоции, отколкото Facebook и получават много по-голяма “емоционална награда” от него.