Учените са документирали нов електронен слой от материя

Групата от новооткрити, електрически форми на материята има ново допълнение. В този случай изследователи случайно са идентифицирали конфигурация, при която слоевете електрони образуват еднаква решетка. Явлението е чисто електронно. Учените се изкушават да твърдят, че това е нова фаза в откритията. Първоначално са смятали, че тези резултати са грешка в измерването. Изследователският екип обаче, наслоил два „листа” от частици: един от бисмут селенид и един от дихалкогенид на преходните метали. И двете се наричат ​​2D материали, тъй като те са толкова нано-плоски, че почти не съществуват. Това е най-близко до истинското обяснение за чиста геометрична равнина.

Екипът е слял тези два листа и са наблюдавали това, което според тях е трети междинен слой. Подобно на известната илюзия на решетката, първоначално смятали, че виждат някакъв визуален артефакт. Нещо като неточен инструмент в наномащаба. Те повторно експериментират, за да се уверят, че синтезът или измерването им не водят до грешка. Невъобразимостта на откритието логично ги е тласнало в посока на неволната грешка. Но резултатите доказват, че такава няма. Когато повторните тестове показали същия трети слой, учените са прегледали находката по-отблизо. Оказва се, че под определени ъгли, тези материали споделят по особен начин своите електрони, което в крайна сметка оформя тази геометрично периодична трета решетка.

Неволно или целенасочено

Изненадващо е, че явлението е направено от слчуайно подреждане на електроните от двата слоя. Те са се синхронизирали в редовно повтаряща се неподвижна решетка. Използвайки микроскоп за частици, изследователският екип може да наблюдава полученото разсейване на светлината и да го използва, за да проектира обратно решетката.

В изявлението си, учените сравняват новосъздадения трети слой с подреждането на два дискретни модела, които се смесват, за да направят трети, който не би съществувал без основните съставни части. Екипът казва, че откритието е първото наблюдавано и документирано по рода си. Предоставени са началните експериментални индикации за реална космическа, не-атомна решетка, образувана от междуслойно свързване, индуцирано преразпределение на заряда във вертикално подредени 2D хетероструктури. Двете страни на това електронно Oreo способстват за това, че електроните преживявайки индуцирано преразпределение на заряда, се преместват в средата и изпълняват ролята на пълнеж.

Коралираната електронна плоскост може да се използва в някои устройства. От съществено значение е това, че изследователският екип наблюдава явлението при стайна температура. Учените смятат, че подобно поведение ще се наблюдава отново само при почти същите абсолютно нулеви условия. Това е характерно и за други открития, при които субатомните частици са здраво свързани от нещо.