samsung6

Samsung е наела бившия дизайнер на епълската търговска верига Тим Гаджел. Той е един от главните дизайнери на епълските физически магазини. Гаджел е вторият шеф от Apple, който Samsung привлича към себе си.

Магазините на Apple са изключително успешни и осигуряват огромна част от приходите на американската компания заради нивото на обслужване и цялостното изживяване, ненадминато до момента от друг производител. Изглежда Samsung иска да постигне нещо подобно и заради това наема точно Гаджел.

Apple има над 400 магазина по света – бройка, която Samsung в момента няма. Нямаме търпение да видим какво ще предложат корейците на своите потребители.