Създаден е нов метод, чрез който фалшивите меса наподобяват истинските им подобия

Изследователи от Университета по инженерно-приложни науки от Харвард, успяха да отгледат мускулни клетки от зайци и крави върху ядливи желатинови основи. Структурите позволяват на клетките да растат по начин, който реалистично имитира текстурата и консистенцията на месото. Бъдещето на лабораторните продукти, отглеждани с истински вкус, което елиминира необходимостта от убиване на животни, скоро може да бъде възможно.

Изследователите очертават по-реалистични методи за отглежданото в лаборатория месо, които биха могли да помогнат на планетата, като намалят въглеродния отпечатък от хранителната индустрия, както и повишаване здравето на хората.

Регенеративната медицина в изкуствените храни

Всичко, което се знае за изграждането на органи и тъкани от регенеративната медицина, се прилага и при храната. Здравите клетки и здравите скелета са строителните субстрати, правилата за проектиране са обичайните използвани от този клон  на науката, а целта е здравето на хората.

Предизвикателствата в био – инженеринга на месото

Какви са проблемите с производството на фалшивите меса, създадени в лаборатория? Живото месо се състои главно от сложен скелетен мускул. Пресъздаването на тези влакна е един от най-трудните проблеми в био – инженерния заместител. Мускулните клетки са прилепени типове клетки, което означава, че им трябва нещо, за да се задържат, докато растат. За целта е нужен определен материал, който да е годен за консумация и да позволи на въпросните клетки да се прикрепят и развият.

За да преодолее тези предизвикателства, екипът от учени разработи техника, известна като потапяне на ротационен реактивен спин (iRJS). Истинска текстура за лабораторно отглеждано месо са желатиновите влакна, направени с помощта на iRJS. Използвайки този метод, изследователите са направили желатинови влакна, които са безопасни за ядене. Те образуват материал, който задържа тъканите заедно и дава възможност за по-реалистична консистенция.

Учените вярват, че би било възможно да се създадат различни меса с конкретни текстури и съдържание, които да наподобяват плътта на видовете животни. Това би било огромна стъпка за отглеждане на лабораторна месна промишленост. Също така би променило изцяло начина на консумиране на храната. Ползата тук е не само по – хуманното отношение към животните, но и задоволяването на хора в различни региони на света, които редовно страдат от недохранване.