Учените откриват първото с света живо същество, което не диша

Вече е известно първото животно на нашата планета, което не притежава митохондриален геном. Това означава, че няма начин да диша. Паразитното петно е наречено Henneguya salminicola и е единственото познато на земята, което може да съществува без този важен процес. Присъщо за този микроб е, че прекарва жизнения си цикъл заразявайки плътните мускулни на риби и подводни червеи. То няма много възможности да превърне кислорода в енергия, въпреки че всички други многоклетъчни организми на Земята имат някои респираторни гени. Според ново проучване геномът на H. salminicola няма такива. Тази малка, но решаваща част от ДНК съхранявана в митохондриите на животните, включва гени, отговорни за дишането.

Назад във времето

Подобно на много паразити от групата на медузите, H. salminicola може би някога е приличала повече на своите предци от желе, но постепенно се е развила, като няма почти нито една от многоклетъчните им черти. Загубила е тъканта, нервните си клетки и мускулите си. В това число и способността си да диша.

Тази генетична промяна вероятно представлява предимство за паразити, които процъфтяват, като се възпроизвеждат възможно най-бързо и колкото може по-често. H. salminicola са заразили и унищожили цели рибни пасажи, което ги прави заплаха както за рибите, така и за търговската дейност на хората. За заразените рибите се казва, че имат болест на тапиока. Само спорите на паразита показват някаква сложност. Когато се видят под микроскоп, те изглеждат като синкави сперматозоиди с две опашки и чифт овални, извънземни очи.

Въпросните „очи“ всъщност са жилещи клетки, които не съдържат отрова, но помагат за развитието на паразита върху гостоприемника, когато е необходимо. Тези клетки са една от малкото особености, които H. salminicola не е изгубил по пътя си на еволюционно развитие.

В каква посока върви еволюцията

Обикновено животните се смятат за многоклетъчни организми с много гени, които се развиват, за да бъдат все по-сложни. Тук виждаме същество, което върви по обратния път и така е стигнало почти до едноклетъчните. Изследователите не могат с точност да установят, как H. salminicola придобива енергия, ако не диша? Други подобни паразити имат протеини, които могат да внасят АТФ (молекулна енергия) директно от гостоприемниците си.

Подобни открития ангажират живо основната аудитория, желаеща да бъде в крак с най-новите технологии и впечатляващи явления на планетата и извън нея.