NSA-Logo simp

Американската aгенция за национална сигурност (NSA) е известна с публикуването на инструменти, които помагат на правителствени структури и частния бизнес да подобрят своите компютърни и информационни системи. Най-новата им разработка се нарича SIMP, а нейният изходен код е публикуван в хранилището GitHub.

SIMP е инструмент, който осигурява компютърните мрежи с определени правила за сигурна работа, както и формира отделен защитен слой. Агенцията публикува софтуера, за да помогне на различните министерства на държавата да приравнят системите си за сигурност към единно ниво.

В момента единствените официално поддържани системи, гарантиращи пълна съвместимост със SIMP, са Red Hat Enterprise Linux 6.6 и 7.1, както и аналогичните версии на Cent OS. SIMP е пореден инструмент, който е част от програмата на агенцията за разрабока на технологии, които да бъдат в полза не само на правителството, но и на бизнеса в днешните времена на зачестили злонамерени атаки.

В изказване към медиите NSA изрази дадеждите си, че общността на разработчиците на софтуер с отворен код ще успее да надгради SIMP. По този начин програмата ще може да бъде още по-добре развита и да служи за доброто на обществото.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS