Учените откриват неочаквано съкровище от форми на живот под ледения шелф на Антарктида

Екип от изследователи от Германия откри 77 вида организми, обитаващи морското дъно под ледения шелф на Антарктида. Това ясно показва, че мистериозното подводно царство може да е много по-богато в биологично отношение, отколкото учените смятаха досега.

Имаме твърде ограничена информация относно околната среда под плаващите ледени шелфове на Антарктида. В това число влизат и морските разширения на ледниците на континента, които се простират на 1,6 милиона квадратни километра. Това е сурова, студена среда, обвита в непрекъснат мрак. Предишни проучвания на обитателите под леда са документирали само няколко десетки издръжливи форми на живот.

Изненадващо откритие

Новото изследване идентифицира повече видове на едно място, отколкото преди това е било документирано във всички ледени шелфове на замръзналия континент. След пробиването на две дупки в твърдата обвивка, изследователите събраха екземпляри от морското дъно през 2018 г. Те са открили, че биоразнообразието на тази част от дъното е по-богато от много проби на открита вода, взети от континенталния шелф. Там все пак има повече източници на светлина и храна. Четири от изследваните видове са имали годишни темпове на растеж, сравними с подобни животни на местообитания в открити води.

Безценно находище

Морските създания, идентифицирани от изследователите включват безгръбначни, образуващи колонии, наречени бриозои и серпулидни червеи. Тези организми са хранилки за суспензия. Това означава, че седят на едно място на морското дъно, грабвайки парчета органична материя, които плуват. Изследователите подозират, че ядат водорасли, пренесени под ледения шелф от теченията.

Откриването на толкова много живот в тези екстремни условия е пълна изненада. Това ни напомня, че подводното царство на Антарктида е уникално и специално. Доказателствата за толкова много видове животни, които се хранят с микроводорасли е неочаквано предвид факта, че нито едно растение или водорасло не може да живее в тази среда.

Друга изненада за изследователите е колко древна изглежда тази ледена екосистема. Използвайки техника, наречена въглеродно датиране, те са установили, че фрагментите от мъртви животни, които са събрали, са на възраст до 5800 години.

Непосредствена заплаха

Въпреки това, само защото животните живеят под ледените шелфове на Антарктида в продължение на хиляди години, не означава, че ще оцелеят през следващите векове. Британско антарктическо проучване отбелязва, че изменението на климата и ускоряващото се срутване на ледени шелфове означава, че времето на тези екосистеми може би изтича.

Най-малкото нарушение на местообитанията на Земята може да бъде причина за изчезването на редица видове и всичко това в следствие на глобалното затопляне, за което сме отговорни ние.