NASA и Националната администрация по океаните и атмосферата (NOAA) на САЩ докладват, че озоновата дупка над Антарктида тази година е най-малка от 1988 година насам. Измереният ѝ размер е 19,7 милиона кв. километра, което е с 3,4 милиона кв. километра по-малко от миналата година. Те споделят още, че тя продължава да се смалява.

„Наземни и въздушни измервания от NOAA показват най-слабото разрушаване на озона над континента по време на пика на цикъла на озоноразрушаването от 1988 г. насам. NOAA и NASA си сътрудничат за наблюдение растежа и възстановяването на озоновата дупка всяка година.“

Снимка: NASA / NASA Ozone Watch / Katy Mersmann

Според NASA, причината за смаляването да озоновата дупка са по-високите от средните температури. Когато въздухът е по-топъл, това пречи на химикали като хлор в атмосферата да разрушават озоновия слой. „Климатът в Антарктида […] доведе до по-високи температури, което забави загубата на озон,“ добавя Пол Нюман (Paul A. Newman), главен учен в космическия център Goddard на NASA. Друга причина може да е и опитът ни за борба с емисиите на вредни за озона химикали като CFC и други.

NASA подчертават обаче, че смаляването на озоновата дупка от миналата към тази година в по-голямата си част се дължи на естествена променливост и не значи, че сме се справили с проблема.