Астрономите са озадачени от неочакваното откритие

Вселената се разширява изключително бързо. Всяка секунда звездите се отдалечават една от друга. Галактиките навлизат в нова космическа територия и колкото и да е странно, това се случва твърде бързо. Дори и най-внимателните изчисления показват, че в пространството няма достатъчно материя, за да се отчете бързото движение.

Тук идва тъмната материя. Дали съществува невидима сила, която кара космоса да се разпространява? Не можем да я видим и не знаем какво е. Но какво ще стане, ако можем да я усетим?

В случай, че тъмната материя е реална, експертите смятат, че тя може да бъде повсеместна. Ако цялата вселена се разширява, тогава нещото, което причинява това разширение, трябва да съществува почти навсякъде. Астрономите смятат, че са локализирали шест галактики, които изглежда имат или много малко, или абсолютно никаква тъмна материя.

Предизвикателствата

За намирането на тъмна материя изследователите се насочват към един привидно свободен от нея регион, наречен AGC 114905. Той се намира на 250 милиона светлинни години от Земята и е с размерите на Млечния път, но с хиляди пъти по-малко звезди от него. Това прави находката малко трудна.

Изследователите са използвали стандартна техника за откриване на наличието на тъмна материя в AGC 114905, която включва графика на позицията и скоростта на въртене на газта на галактиката. След 40 часа изследване с високомощен радиотелескоп в Ню Мексико, те откриват, че движенията на газа са напълно обясними само с нормална материя.

Все пак теорията предсказва, че трябва да има тъмна материя в AGC 114905, ако се позоваваме на класическите хипотези за нея. Всъщност разликата между теория и наблюдение става все по-голяма.

Доказателства за места без тъмна материя

Екипът не е първият, който поставя идеята за галактики без тъмна материя. Всъщност специфичният клас галактики, в който попада AGC 114905, се нарича ултра дифузна галактика.

Още по-особено е, че докато се смята, че всички галактики се държат заедно от тъмна материя, дифузните галактики, които имат ниска осветеност, съдържат прозрачен феномен. Новите доказателства са още една стъпка напред в доказването, че не всяка галактика притежава неуловимата сила, включително ултра-дифузните.

Начин на възприятие

Възможно е ъгълът, под който учените са наблюдавали AGC 114905, да е повлиял на резултатите от наблюдението им. Ако все пак те се окажат прави, съществуват няколко причини поради които в AGC 114905 може да няма тъмна материя.

За да се стигне до някакво доказателство, учените ще трябва да излязат от вече установения модел на студена тъмна материя и да въведат екстремни стойности на параметрите, които са далеч извън обичайния диапазон. Също така с модифицираната нютонова динамика и алтернативната теория на студената тъмна материя, е възможно да възпроизведат движенията на газа в галактиката.

Като цяло тъмната материя може да не е толкова мощна, колкото учените някога са предполагали.