Продуктът на Milestone XProtect Corporate 2019 R2 е първият водещ софтуер за видеонаблюдение, получил пълно сертифициране от EuroPriSe по GDPR (Общ регламент относно защита на личните данни). С одобрения от независимия и признат институт печат за поверителност крайните потребители могат да са уверени, че имат правилната основа за изграждане на съвместима с GDPR регулациите инсталация за видеонаблюдение.

Сертификатът покрива всички основни спецификации на XProtect Corporate, стъпвайки на ключовите функционалности за киберсигурност на XProtect. За да помогнe на системните интегратори и крайните потребители да проектират, внедрят и управляват съвместими с GDPR инсталации за видео управление, Milestone Systems предоставя цялостен набор от инструменти, включително обширнo Ръководство за конфиденциалност съгласно GDPR. То съдържа готови за употреба шаблони, както и обучение за повишаване на поверителността за крайни потребители.

„Докато GDPR е регулация, специфична за Европейския съюз, поверителността на данните е проблем в много части на света, където виждаме, че подобни разпоредби влизат в сила. Регламентът е същият или в много случаи по-стриктен от тези вътрешни разпоредби, така че сертифицирането от EuroPriSe е от голямо значение за нас,” сподели главният технологичен директор на Milestone Systems Бьорн Скау Ейлертсен и допълни: „С развитието на технологиите продуктите за управление на видео съдържание се превръщат в мощен инструмент и това изисква отговорното им използване. През 2017 г. лидерите на Milestone Systems и повече от 150 представители на технологични компании от целия свят подписаха Писмото от Копенхаген – декларация, която призовава именно към това. Предоставянето на възможност на нашите клиенти да защитават лични данни, заснети и обработвани от системите за видео управление XProtect, е естествено продължение на този ангажимент.“

GDPR-ready сертификатът покрива Milestone Systems XProtect Corporate, като амбицията на компанията е цялата продуктова гама XProtect да получи такъв. Това ще позволи инсталации от всякакъв мащаб да отговарят на изискванията на GDPR.
Безпроблемен достъп до тестови лицензи, подобрения на звука и повишена киберсигурност

Новата версия на XProtect 2019 R2 включва опростен процес на работа с и получаване на тестови лицензи. Те вече могат да бъдат издадени директно от Milestone Customer Dashboard, което позволява на партньорите да изпробват и оценяват XProtect в рамките на една година, без да се налага предварително да закупуват софтуера.

2

Версията 2019 R2 разширява и функционалностите на съществуващата аудио поддръжка в XProtect Web Client, като предлага излъчване на съобщения към няколко високоговорители, свързани едновременно с камера. Това позволява използването на XProtect Web Client при масова комуникация – на рекламни съобщения или за предупреждение към тълпа от хора. От друга страна, 2019 R2 включва подобрения в XProtect Mobile с добавяне на аудио поддръжка към иновативната функционалност на Video Push. Така продуктът предоставя възможност за създаване на още поубедителни факти, свързани с инциденти, дори в реално време.

Благодарение на новите функционалности във версията 2019 R2, управлението на пароли за едно или група устройства е възможно директно през XProtect Management Client. Това предлага полесен и по-бърз начин за защита на системата за сигурност на устройството и справяне с потенциалните уязвимости. Milestone Systems предприема още една стъпка в осигуряването на възможно най-добрата end-to-end защита на XProtect, като премахва възможността за генериране на самоподписани сертификати в XProtect Mobile Server и използването им в XProtect Mobile client. Така потребителите могат да са спокойни, че XProtect Mobile отговаря на най-високите стандарти за сигурност в индустрията, поддържайки само сертификати, подписани от официален сертифициращ орган.