Новият компютър съвпада с мозъка на малък бозайник по някои критерии

Колкото и впечатляващи да стават компютрите, те все още бледнеят в сравнение с версията на природата – мозъкът. Учените започнаха да проектират компютърни чипове, които работят по подобен начин на мозъка. Подобни системи използват изкуствени неврони и синапси. Сега Intel представи най-мощната си невроморфна изчислителна система до момента. Тя се нарича Pohoiki Springs и събира 100 милиона неврона. Това я поставя наравно с мозъка на малък бозайник. Напредъкът обещава прекрачване на границата на познатите ни до сега технологии.

Открийте разликите

Традиционните компютърни чипове са отлични за бързото раздробяване на огромни числа. Но те не са толкова умели в абстрактни проблеми, като забелязване на разликата между кучета и котки, които можем да направим ние хората, от един поглед.

Машинното обучение е нововъзникваща форма на изкуствен интелект, която цели да подобри това. Обучавайки системата на хиляди или милиони примерни варианти, тя може да стане много добра в този тип задачи.

Loihi чиповете съставят най-новата невроморфна система за изследвания на Pohoiki Springs. Това е типът изчислителна система, с която Intel сега експериментира. Подобен тип процесор притежава 130 000 изкуствени неврони и 130 милиона синапси. Това му позволява да функционира подобно на човешкия мозък.

Традиционните компютри обработват информация в една област, след което я предават на друга, за съхранение. Но Loihi, подобно на мозъка, изпълнява и двете функции на едно и също място. Това определено спестява време и енергия. Също така, чипът свързва връзките си във времето, като допълнително повишава ефективността си.

Според компанията производител, новата система е 1000 пъти по-бърза и 10 000 пъти по-ефективна при определени задачи, от конвенционалните процесори. Наскоро тя беше включена в работата по идентифициране и категоризиране на миризми. Методът е бил разработван във връзка с нова форма на електронен нос.

Pohoiki Springs е най-новата и най-модерна система за използване на този процесор. Той е съставен от 768 чипа в кутия с размер на пет стандартни сървъра. Това увеличава броя на невроните до изумителните 100 милиона, поставяйки го на едно ниво с мозъка на малък бозайник. Друго предимство е, че работи с доста малко количество мощност, за разлика от други енергоспестяващи сървъри.

Изключителната системата дава възможност на изследователите да проучат различни начини за ускоряване на работните натоварвания, които наблюдаваме днес при конвенционалните изчислителни системи. Intel споделя, че Pohoiki Springs може да работи в много различни области на изчислителната техника, като например идентифициране на оптимални пътища за направления или доставки. Това би свело до минимум риска от възвръщаемост или непродуктивното планиране.