Пчела се е клонирала милиони пъти за последните 30 години

Размножаването е единственият фактор на наша страна, който ни доближава до безсмъртието. Има същество на тази Земя, което го прави една идея по-близо до идеала.

Учените са установили, че работните пчели от южноафрикански вид могат да се клонират. Една от тях го е правила милиони пъти в продължение на 30 години. Както и да го погледнем, това не може да се нарече вечен живот, но е може би най – близо до идеята. Събитието все пак е смъртоносно за развитието на здрав кошер.

Безполовото размножаване, наречено партеногенеза, е доста често срещано сред насекомите. Така създаденото потомство не е с идентичните гени на родителя. Разликата се състои в това, как генетичният материал обикновено се смесва по време на размножаването в биологичен процес, наречен рекомбинация. Дори при безполово размножаване, където е необходим само един родител, ДНК не е една и съща. Южноафриканските пчели са способни ефективно да се клонират, без да се стига до промените, които обикновено се наблюдават при размножаването.

Има ли ползи от клонирането?

При обикновеното безполово размножаване процесът може да доведе до смърт на пчелите, тъй като приблизително една трета от гените им се оказват инбредни. Това кара ларвите да умрат преди да узреят. Но пчелите са намерили начин да се размножават, без да жертват генетичното си здраве. Всъщност една от тях се е клонирала стотици милиони пъти от 1990 г. насам.

Това обаче не вещае нищо добро за благосъстоянието на по-голямото пчелно семейство. Пчелата майка обикновено е единствената, която се размножава, като заповядва на другите пчели да вършат работата. Те постоянно надграждат и възстановяват здравето на колонията. След като пчелите работници започнат да се клонират, устойчивостта на пчелната йерархия се поставя под въпрос. Клонингите могат да се превърнат в собствената си кралица, което води до повишени нива на дисфункция. Така вместо да работят, пчелите просто се мотаят около яйцата без да бъдат от полза. Като резултат от това, колонията умира и работниците се пръскат в други кошери.

Перфектни работни копия

След промъкване на работниците в следващата колония, те продължават да снасят яйца. Така не само нарушават реда, но настъпва истински хаос. Това убива около 10% от южноафриканските колонии всяка година. Заинтригувани от силната генетична цялост на клонингите, които избягват клопките на инбридинга, учените са направили сравнителен и контрастен анализ между майките и техните поколения.

Установено е, че този вид пчели обикновено се възпроизвеждат по полов път. Изследователският екип генотипизира една кралица и 25 нейни ларви, в допълнение към четири работни пчели и 63 от техните безполови ларви. Резултатите показват, че потомството на царицата е произвело безполово генетична рекомбинация 100 пъти по-голяма от нивата, наблюдавани при клонирани потомци. Последните са всъщност перфектна репродукция на техните майки.

Всичко това показва невероятната изобретателност на еволюцията и как дори когато механизмът за продължаване на даден вид във времето е застрашен от инбредната генетика, животът намира начин.