Учените откриха суперчервеи, които оцеляват на стиропор

Международна група от изследователи откри, че определен вид червеи, които могат да бъдат поне пет пъти по-големи от брашнените и восъчните червеи. Те са доста добри в усвояването на стиропор. Пластмасовата храна изглежда е достатъчна за този вид трипластни животни.

С други думи, тези червеи биха могли да ни помогнат да разградим пластмасата. Сега учените ги разглеждат като бавноподвижни биореактори, които биха могли значително да намалят времето, необходимо за биоразграждане на едни от най-вредните отпадъци.

Стоманени черва

В едно от последните си проучвания, екипът описва подробно странното откритие. Оказва се, че червеите имат стоманени черва, след като не са били хранени с нищо друго освен полистирол. Други контролни групи са били подложени на хранене съответно с трици и пластмаса.

Всеки вид от тези суперчервеи, според тяхната диета, са успели да завършат своя жизнен цикъл до какавиди и имаго. Резултатите са установени, въпреки че суперчервеите, отглеждани само с полистирол, са показали минимално наддаване на тегло, което води до по-ниски нива при фазите на образуване на какавиди в сравнение с отглежданите на трици червеи.

Строг хранителен режим

Това означава, че те може би биха могли да ни помогнат да се справим с нарастващата криза на замърсяването с пластмаса. Ако червеите могат да ядат пластмаса и да оцелеят, може би ще могат да погълнат безброй много килограми от тази, която сме изхвърлили в океаните, реките или езерата.

За съжаление, това не е търсеното решение. Оказва се, че червеите, които се хранят с полистирол, страдат от някои патогенни бактерии присъстващи в пластмасата, което се отразява негативно на здравето им.

Да надхитрим природата

Все пак изследователите се надяват, че разполагайки с каталог на всички бактериални ензими, кодирани в червата на суперчервите, ще намерят дългосрочно решение. Те планират допълнително да изследват ензимите със способности за разграждане на полистирол, което може да усъвършенства новооткрития навик на малките същества.

Всички учени се надяват, че в крайна сметка ще намерят работещ вариант за климата, дори да извадят суперчервеите от уравнението за завладяващ и икономически осъществим нов начин за рециклиране на пластмаса.