iBrailler Notes

iBrailler Notes

Университетски екипи от Станфорд и държавния университет в Ню Мексико създадоха безплатно приложение за iPad iBrailler Notes, което прави възможно изписването на текст чрез брайлова клавиатура. Тъй като iPad е изцяло покрит със сензорен екран и няма как да има физическа повърхност, създателите са подходили иновативно. При поставяне на ръцете в позиция за писане, клавишите за отделните комбинации от букви и цифри автоматично се преместват към тях.

Виж още: Apple патентова аксесоар за виртуална реалност

Това прави въвеждането на брайлов текст много удобно и без нуждата от физически бутони. Припомняме, че при използването на брайлов набор всеки символ има специфична стойност. Има 10 стойности, като пет за лявата ръка (всеки пръст отбелязва едно число) и пет за дясната. Комбинациите от различните пръсти въвеждат дадения символ. Приложението iBrailler Notes използва точно този принцип без да го изменя, единствено при него липсват физическите издутини.

Човек, който познава добре набирането на брайлов текст, може много лесно да свикне с него. Тъй като има много видове национални стандарти и различни азбуки, създателите са ги въвели в приложението и те могат да бъдат избрани според необходимостта. Ibrailler Notes може да бъде свалено безплатно от iTunes.