Компанията иска да помогне за развитието на разработките за автономни превозни средства

Автомобилите за самостоятелно шофиране изискват огромни количества данни, които могат да бъдат трудни за постигане без модерни актуализиращи се програми. За да подпомогне напредването на автономните изследвания, Ford предоставя на учени и изследователи изчерпателен набор от данни за самоуправление, които самите те са използвали в някои от своите модели. Всеки ангажиран в производството и модернизацията на подобни автомобили трябва да има достъп до ефективни алгоритми за самоуправление на превозните средства.

Дългосрочен проект

Данните са били събирани в продължение на една година. Те идват от множество изследователски проекти до които всеки производител има свободен достъп. Това включва различни видове сензори, карти на области или модернизирани камери. Също така се опреснява GPS информацията. От Ford споделят и различни инструменти за визуализация на данните, които предоставят лесно боравене от страна на водачите.

И други компании в миналото са споделяли данни за самоуправляващите се превозни средства. Една от тях е Waymo. Но всеобхватността на данните на Ford са необичайни. Тъй като те са събирани в продължение на дванадесет месеца, това включва промяна на различни метеорологични условия, включително дъжд, слънце, облаци и сняг. Резултатите произхождат от района на Детройт. Това е позволило анализа на данни относно гъстонаселени градски зони, магистрали, тунели, жилищни квартали, летища, строителни зони и пешеходна активност. Именно подобни резултати дават достъп до разнообразни сценарии, в които ще се намират самоуправляващите се превозни средства.

Комплексен поглед

Друга разлика е събирането на информация от множество превозни средства, а не само от едно единствено. Това означава, че изследователите могат да проучат какво се случва, когато две превозни средства се срещнат. Човек може да бъде в състояние да открие неща, които другият не може да види. Това би могло да доведе до ново развитие на комуникацията, възприятието и планирането на пътя с много превозни средства.

Къде да ги открием

Данните са достъпни, чрез сътрудничество с отворената програма на Amazon. Първият набор от информация вече е наличен. Очаква се актуализиране и на останалите дневници, заявяват от компанията.

Нововъведения

Ford е тествал своите самоуправляващи се превозни средства и услуги в няколко града. Първоначално емблематичната марка планира да пусне своя автоматизиран автомобилен парк през 2021 г., но тези цели се оказват доста амбициозни и събитието може да бъде отложено за 2022 година.

Настоящата бизнес среда поставя множество предизвикателства. В това число и дългосрочното въздействие на COVID-19 върху поведението на клиентите. Анализът на подобни непредвидени фактори, може да е решаващ за успешното пазарно реализиране.