Двете компании разработват и тестват електрически превозни средства

Altair Engineering – глобална технологична компания, която предлага решения в областта на разработването на продукти, високопроизводителни изчисления и интелигентността на данни ще работи съвместно с Chroma ATE за разработване и тестване на електрически превозни средства, както и за цифрови аналогии на e-Propulsion Testing Systems.

Компаниите подписаха стратегически меморандум за сътрудничество и усилията им ще включват интегрирането на базирани модели за симулация на разработките и тестване на хардуер за постигане на изискванията за ефективност на електрически задвижваните системи. Интегрирането на изчислителните и физическите модели ще позволи безпроблемно проектиране и валидиране на автомобилите.

Съвместните разработки ще включват симулации на Altair и технологиите за машинно обучение със захранване на Chroma. Те ще се изявяват в управление на натоварването в системата за зареждане и разреждане на батерията; симулация на високото напрежение; сила и мощност на динамиката в реално време.

Chroma предлага технология за цифрови двойни системи в областта на тестването на електрически превозни средства, като осигурява

по-реалистично тестово решение за високоволтовите компоненти и моторното управление.

Интегрираното решение може да симулира анормално състояние на системата, анализ на режима на повреда с цел намаляване рисковете на продукта и подобряване ефективността на теста.

С напредване развитието на електрическите превозни средства, производителите им, също и тези на компоненти, ще се изправят пред все по-взискателните стандарти и високи нива на изпитване.

Меморандумът позволява на Chroma и Altair да се възползват от опита и технологиите един от друг, за да предложат стабилни цифрови двойни решения, насочени към сложните предизвикателства пред дизайна и сертифицирането в индустрията за електрически превозни средства.

Партньорството с Altair ще разшири тестването на нивото на мощност на електрическите превозни средства на Chroma в нови граници на автомобилните приложения. Ще се ускори разгръщането на оборудването и възможностите за разширяване на бизнеса в бързо развиващия се пазар.

Altair е световна технологична компания, която предлага софтуерни и облачни решения в областта на разработването на продукти, високопроизводителни компютърни системи и интелигентността на данните. Altair дава възможност на организациите в индустриалните сегменти да се конкурират по-ефективно в един свързан свят, като същевременно създават по-устойчиво бъдеще.

Основана през 1984 г., Chroma ATE Inc. е световен лидер в доставката на прецизни тестови и измервателни уреди, автоматизирани тестови системи, интелигентни производствени системи и тестване и автоматизация, предлагани на пазара в световен мащаб под името “Chroma”. Компанията има клонове в Европа, Съединените щати, Япония, Корея, Китай и Югоизточна Азия, за да предостави иновативни технологии с висока добавена стойност, за да задоволи изискванията на клиентите в глобален мащаб.