Може ли изкуствената невронна мрежа да прогнозира точно личностните черти от характера на хората?

Екип изследователи от Русия твърдят, че са доказали, как изкуственият интелект може да прави точни преценки по отношение на личността само въз основата на селфи. Учените предполагат, че технологията може да бъде използвана, за да помогне на хората в използването на онлайн услуги за запознанства или да подкрепя компаниите в продажбата на продукти, пригодени за определени целеви групи.

Подбор на кадрите

Това би било подходящо и при трудното отсяване на подходящия персонал. С помощта на новата програма, фирмите биха могли да правят по-успешни избори при наемането на нови работници.

Първи опит

За целта на експеримента, екипът е помолил 12 000 доброволци да попълнят въпросник. Той е използван за изграждане на база данни за личностни характеристики. За да обогатят наличната информация, доброволците са качили и 31 000 селфита.

Въпросникът се е основавал на пет основни човешки характеристики, които психологическите изследователи често използват за описване на субектите. Те са:

  • инициативност
  • опит
  • съвестност
  • екстроверсия
  • приветливост
  • невротизъм

След като са обучили невронната мрежа с набора от данни, изследователите открили, че тя може доста точно да прогнозира личностни черти въз основа на снимки от реалния живот, направени в неконтролирани условия.

Реални постижения

Макар и точна, технологията на AI оставя нещо желано. Изследователите са открили, че изкуствения интелект може да направи точно предположение за относителното положение на двама произволно избрани индивиди в 58% от случаите. Подобен резултат не може да се нарече революционен, но все пак е малко по-добър, отколкото просто да гадаете.

Превъзходство пред хората

Изненадващото е, че ИИ е по-добър в прогнозирането на чертите на хората от колкото личната оценка. Оказва се, че оценяването на личностните черти на близки роднини или колеги е далеч по-точно, отколкото когато е оценявано от непознати. Учените са установили, че AI превъзхожда средностатистическия човек, който се опитва да стигне целта, без предварително запознаване с подробности.

Като се има предвид страховитата точност и факта, че някои от изброените в проучването автори работят върху комерсиализирането на подобна технология, тези резултати трябва да се вземат с огромно внимание.

Усъвършенстване

Невронните мрежи генерираха впечатляващи резултати, но всяко изследване, което прави самостоятелни изводи, особено когато изискват някаква статистическа прогноза, трябва да се третира внимателно. Това е сравнително начален етап за подобни разработки. И за наше щастие няма да се наложи още утре да отговаряме пред изкуствения интелект, когато трябва да бъдем анализирани.