Моделът 1:1 свързва партньорите на Google за образованието с най-голямото издателство

 

Единственият  партньор на Google Cloud със специализация “Образование” в България – Центъра за творческо обучение, стартира мащабно партньорство с най-голямото издателство на учебници у нас „Просвета – София” АД. Сътрудничеството между двете организации ще бъде в областта на модела 1:1, изследван от Министерството на образованието и науката (МОН), който предвижда осигуряване на преносимо учебно устройство за всеки ученик. Той вече е въведен в десетки български училища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Харманли и Ботевград.

 

С цел разширяване на неговия обхват, издателска група „Просвета“ ще осигури безплатни електронни учебници за учебната 2020/2021 г. за всички ученици, работещи по модела 1:1 в цялата страна. Издателството е важен партньор на модела, който е на път да постави България на картата на най-успешните модели на дигитализация в образованието.

 

През втория срок на тази учебна година се очаква броят на учениците, работещи по този модел, да се удвои, защото стартират големи проекти в София и Варна. Това ще добави над 20 нови паралелки, което ще бъде стъпка от ключово значение за дигитализирането на българското образование.

 

В основата на модела 1:1 е принципът, че всеки ученик и всеки учител разполагат с персонално устройство за учене, а класната стая се превръща в място за създаване на учебно съдържание. Това включва използването на оптимизирани за образование Chromebook устройства, както и облачната платформа Google G suite за образованието. Към момента с нея ежедневно работят над 220 000 учители и ученици у нас, а вече и предоставените от Министерството на образованието и науката (МОН) електронни профили @edu.mon.bg предоставят достъп до цялата екосистема на Google за образованието.