Germany's First Auction Of New Mobile Frequencies

Там, където няма мобилни телефони заради липсва на покритие, комуникациите могат да бъдат сериозно затруднени. В по-бедните места, където операторите не са инвестирали заради по-ниска възвръщаемост на инвестициите, хората не се отказват. Живеем в XXI век и е невъобразимо цели региони да нямат изградени клетъчни мрежи. На такива места местното население е взело проблема в свои ръце.

ВИЖ ОЩЕ: MICROSOFT ОБЯВИ ПРОБНА ВЕРСИЯ НА SKYPE ЗА IOS

Такъв е случаят в San Juan Yaeé, малък град в южната част на Мексико. Местните жители са инвестирали около 6 хиляди щатски долара в покупката на антени и базова станция, за да си осигурят обхват. Самата кула е изградена от местния ковач, който е събрал материалите от скрап. В малкото градче живеят около 500 човека, които благодарение на общите си усилия имаха възможност да проведат първите разговори през мобилен телефон.

Комуникацията в такива места не е основна цел на мобилните оператори в Мексико, самата клетъчна мрежа в San Juan Yaeé бе изградена благодарение на помощта на организация с обществена цел. До появата на мрежов обхват хората са ползвали мобилните си телефони единствено като фотоапарати и аудио плейъри. Очевидно е, че когато големите компании игнорират желанията на част от своите клиенти, тогава хората ще се организират сами.

Примерът на този малък град създаде и проект Open BSC, който се основава на опита им. Open BSC представлява спецификации с отворен код, които да помогнат и на други места да изградят свои собствени клетъчни мрежи.