hearing-loss имплант

Ново медицинско устройство дава надежда на хората без слух да могат да чуват. Революционното средство е имплант, който изцяло поема работата на нервите, отговарящи за това сетиво. Той може да помогне на пациенти, които имат разрушени нерви и не могат да ползват кохлеарните импланти.

Виж още: Интегрираният танц е една стъпка по-близо

Новият уред действа по начин, наподобяващ органическите клетки и така модулира сигналите към мозъка. При включването на импланта пациентите няма да могат да чуват веднага, защото мозъкът им няма да бъде приспособен към звуците. Те ще трябва да свикнат и да започнат да разпознават видовете тонове, както правят и новоредените деца. Имплантът действа чрез специален стимулатор, който е поставен под кожата на пациента. Той изпраща сигналите към електроди, които са поставени на специфично място в мозъка. 

Вече има одобрени клинични изследвания в САЩ. Резултатите от изпитанията ще покажат ефективността на импланта и неговите реални качества и възможности за възстановяването на слуха. Избрани са деца, защото те най-бързо могат да свикнат с импланта, както и да развият слух, който да е на достатъчно добро ниво, в сравнение с техните връстници без проблеми. Надеждата е, че имплантите ще позволят напациентите с разрушени и липсващи неври да чуват като останалите хора.