Ракообразната мъглявина (Crab nebula, или M1) | Снимка: NASA

Не, снимката по-горе не е на антиматерия. Това е просто фотография на Ракообразната мъглявина, или M1 от каталога на Месие, която реших, че изглежда достатъчно невероятно и е подходяща за заглавна снимка на подобен материал. Та какво наистина са видели учените? Няма как да ви го покажем тук, но можем да ви разкажем за него.

Учените от експеримента ALPHA в CERN са успели чрез магнити да затворят атоми на антиводород, които да изследват с помощта на лазер. Магнитното поле в случая се използва, защото атниматерията има тенденцията да се унищожава когато се допре до обикновена материя. Откритието им е публикувано в престижното списание Nature.

Водородът, както може би някои от вас знаят, е съставен от един протон и един електрон. Антиводородът от своя страна е изграден от един антипротон и един позитрон. Антиматерията всъщност е пълна противоположност на обикновената, т.нар. барионна материя и това е причината двете да се анихилират при допир.

За да могат да изследват антиматерията, учените е трябвало да я създадат. За целта те са смесили плазма от позитрони и антипротони, от която са получили няколко десетки хиляти атома антиводород. След това само 14 от тях са били успешно затворени в магнитно поле и към тях е насочен лазерен лъч с точно определена честота. „Използването на лазер, за наблюдаване преходите в антиводорода и сравняването му с обикновения водород, за да разберем дали двата се подчиняват на едни и същи физични закони, винаги е било целта на изследванията на антиматерията“, казва говорителят на CERN Джефри Хангст.

Излиза, че антиматерията изглежда по почти същия начин, както и обикновената материя. Това не е чак толкова изненадващо обаче, тъй като въпросното поведение се предвижда от Стандартния модел във физиката на елементарните частици.

Сега учените се надяват да извършат по-фини измервания на антиматерията, с надеждата да решат една от най-големите загадки на Вселената — защо количеството материя в пространството далеч надхвърля това на антиматерията, въпреки че се смята, че Големия взрив е създал двете в равни количества.