Теленор ще предложи услугата за застраховка на мобилни устройства Смартфон протект, която, в зависимост от избрания застрахователен продукт, осигурява на клиентите на оператора защита при случайна повреда или кражба на устройството. Услугата ще се предлага във всички магазини на оператора от 29 март 2019 г.

„Мобилните устройства отдавна са много повече от средство за комуникация. Използваме ги за работа, навигация, пазаруване и още за новини и забавления. Повредата или кражбата на тези устройства може съществено да наруши ежедневния ни ритъм, а в живота няма бутон за пауза. Затова ние предлагаме на нашите клиенти възможност да защитят своите устройства чрез достъпна, лесна за разбиране и използване застрахователна услуга. Това е част от нашата амбиция да предложим на своите клиенти възможно най-доброто потребителско преживяване, както от ползването на нашите услуги, така и в обслужването и грижата за тях“, коментира главният маркетинг директор на Теленор г-н Горан Маркович по време на специалното събитие за представяне на услугата.

Клиентите на абонаментните планове за мобилни услуги на Теленор, които закупят чрез плащане в брой или получат по договор за лизинг от оператора мобилно устройство, за което се предлага застраховката, могат да се възползват от Смартфон протект, като сключат застрахователна полица.
На разположение на клиентите на Теленор са два застрахователни продукта: Смартфон протект предлага защита в случай на случайна или злоумишлена повреда на устройството, а Смартфон протект+ предлага освен защита при случайна и злоумишлена повреда, още и защита в случай на кражба.
Застрахователната премия зависи от цената без абонамент на устройството в Теленор и избрания застрахователен продукт. Тя се заплаща като месечна такса и се включва в месечната сметка на клиента. Всички клиенти на Теленор, които сключат застраховка Смартфон протект или Смартфон протект+ до 30 април 2019 г., няма да заплащат първата месечна застрахователна премия.

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрито от условията на полицата, клиентът е необходимо да заяви това чрез обаждане на кратък номер 123. В случаите, в които повредата подлежи на ремонт, устройството ще бъде ремонтирано в сервиза на Теленор, а когато това е невъзможно – устройството ще бъде заменено с ново от същата марка и модел или аналогично, ако застрахованото устройство вече не се предлага. В случай на одобрена от застрахователя щета, клиентът ще заплаща и сума за самоучастие, която е предварително уточнена в застрахователния му договор. Не се предвижда изплащането на парично обезщетение за настъпили щети.

Подробна информация за размерите на месечните премии и самоучастия, устройствата, за които се предлага застраховка и съответните условия на застрахователните продукти ще бъде публикувана на официалната страница на компанията, както и в магазините на Теленор от 29 март.

Застрахователната полица може да бъде сключена в момента на покупка или вземане на лизинг на устройството като избраният застрахователен пакет не може да бъде променян. Полицата е безсрочна и може да бъде прекратена по всяко време от клиента, без неустойки.

Застраховката е продукт на компанията Chubb European Group SE, а Теленор я предлага в качеството си на застрахователeн агент на компанията.

„В последните години, Теленор разработи няколко услуги свързани с мобилните устройства, за да има адекватно предложение за своите клиенти във всеки етап от жизнения цикъл при използване на телефон или друго мобилно устройство. Бяхме първият оператор на българския пазар, който предложи на своите клиенти възможността да получат на лизинг мобилно устройство още от първия ден на договорa си с нас. Бяхме първите, които предложихме услугата Upgrade, с която абонатите ни могат да заменят своите смартфони на лизинг с нови на всеки 12 месеца, както и услугата Върни и вземи, с която да заменят вече остарелите и ненужни устройства срещу ваучер за покупка в магазините на Теленор. Сега вече предлагаме и надеждна застрахователна защита и грижа за тях, благодарение на нашия партньор Chubb European Group SE и на качествения и бърз сервиз на компанията“, заяви г-жа Мила Кушева, маркетинг директор на компанията.

В сервиза на Теленор се обслужват над 800 модела мобилни устройства на всички водещи производители. Само за 2018 г., специалистите от сервиза са извършили над 72 000 ремонта на различни устройства, а средният срок за изпълнение на поръчките е бил 3,4 календарни дни. По данни от сервиза на Теленор, най-много поръчки за поправка на устройства се получават през месеците между юни и август, като над една трета от поръчките пристигат от потребители в София.

Повече информация за посочените услуги и за други предложения на Теленор е налична на официалната интернет страница на компанията www.telenor.bg, чрез обаждане до кратък номер 123 и в магазините на оператора. Информация за застраховките Смартфон протект ще бъде налична от 29 март 2019 г.

Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, са част от PPF Group.

PPF Group инвестира в множество пазарни области – банкови и финансови, телекомуникации, машиностроене, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в Европа, Русия, Азия и Северна Америка. Групата притежава активи на стойност почти 38 млрд. евро (към 30 юни 2018 г.).