Simulation-star-forming-2014-12-15-01

Учените може би са намерили адекватен отговор на един от значимите проблеми в астрономията – причината за формирането на по-малък брой звезди от очакваното според някои текущи космологични модели. Засега учените използват компютърни симулации, за да определят положението на някои далечни космически тела и образувания. Някои от най-добрите изпитания показват, че почти цялата маса в големите облаци и мъглявини от газове постепенно изстудяват и се превръщат в звезди, но на практика това не се случва точно според модела.

ВИЖ ОЩЕ: УЧЕНИ КОПИРАХА НЕВРОННИ ВРЪЗКИ НА ЧЕРВЕЙ В РОБОТ

Екип от учените в момента се опитва да реши тази дилема. Те се обърнаха към един Stampede – суперкомпютър, който се спонсорира от Американската фондация за наука. Stampede симулира изцяло нов модел, който включва цяла галактика. Резултатите изглеждат доста обещаващи и реални, затова работата с него продължава. Интересното при проучванията е, че се има и новости, които изследователите не са очаквали. Най-странният случай е появата на супермасивна черна дупка в центъра на симулираната галактика.

Смята се, че този работен модел е най-точния до този момент, който е бил симулиран от компютър. Дори и в момента много учени работят по подобни проблеми, а преди няколко години започнаха да действат и доброволчески проекти. Тяхната цел бе да обединят компютри на домашните потребители, за да решат сложни задачи и проблеми в сферата на космологията. Все още от тях няма достатъчно на брой полезни данни за обработка и анализ. Stampede, със своето полезно откритие, със сигурност ще заеме доста от вниманието на астрофизиците.