DSM-EU

Интернет и дигиталните технологии преобразяват света ни. Но сегашните онлайн ограничения пречат на потребителите да достигнат до продукти и услуги, интернет компаниите и стартъпите срещат затруднения, а бизнесът и правителствата не могат да се възползват изцяло от интернет възможностите. Време е да направим единния пазар на Европейския съюз годен за дигиталната епоха – премахването на регулаторните пречки и превръщането на пазарите на 28-те членки в един общ. Тази стъпка може да доведе до 415 милиарда евро годишни приходи към общата икономика на ЕС, както и да открие 3,8 милиона работни места.

Това са причините за налагането на новата Стратегия за единен дигитален пазар, която бе приета от Европейската комисия и е обозначена като приоритетна област. Основите ѝ бяха представени още през месец май тази година, но самата стратегия бе разработена и приета миналата седмица. Това е важен документ, който има за цел да промени изцяло някои аспекти на страните-членки на Съюза по отношение на работата в интернет.

[cquote]Три стълба на развитие на технологиите[/cquote]

Стратегията има огромно значение за бъдещото развитие на технологиите и достъпа до електронни продукти и услуги. За това е изключително важно да се представят основните три стълба, както и някои от по-важните резултати, които Комисията иска да изведе. Стълбовете са следните:

  • Подобряване на достъпа до онлайн услуги и продукти в Европа за потребители и бизнес – за постигане на тази цел е нужно премахване на разликата между онлайн и офлайн света.
  • Създаване на правилни условия за разцвет на дигиталните мрежи и услуги – създаване на бърза, сигурна и надеждна инфраструктура и услуги, свързани със съдържание, които се поддържат от правилните регулаторни механизми. Целта е създаване на иновации, инвестиции и честна конкуренция в дигиталния пазар.
  • Увеличаване на потенциала за растеж на Европейската дигитална икономика – инвестиране в ИКТ инфраструктура и технологии като облачни услуги и Big Data. Насърчаване на проучването и иновациите, с цел да се подпомогне индустриалната конкуренция, както и подобряването на обществените услуги, тяхната всеобхватност и уменията за работа с тях.

Но какво означават тези позиции наистина? Конкретните действия, които Комисията е набелязала, са строго аргументирани и имат за цел не само да подобрят бизнес средата и нормативната база, но и да осигурят един наистина много по-отворен свят по отношение на достъпа и работата с онлайн продукти и услуги.

Ключовите промени са обособени в различни области. Комисията е установила, че потребителите и малките компании не участват много активно в дигиталния пазар на страните-членки, главно заради 28-те национални законодателства, които се различават по отношение на защита на потребителите и облигационното право. Тази сериозна пречка стои на пътя на създаването на истинска активна конкуренция, на местните и чуждите пазари, в рамките на ЕС.

Capture

Идеята на Комисията е да се премахне тази пречка чрез създаване на общи правила, които да направят възможен единният дигитален пазар на ЕС.

Онлайн търговията зависи много и от логистиката – по-ниските цени за доставка биха могли да стимулират продажбите на физически стоки. Според проучване, 62% от анкетираните компании смятат, че високите разходи за доставка до клиент в друга страна-членка на ЕС са основна пречка за развитието на международен бизнес в рамките на съюза. Комисията ще предприеме мерки още в началото на следващата година, за да намали цените и да увеличи регулацията по отношение на колетните пратки. Всичко това с цел по-добро обслужване.

[cquote]Нечестното геоблокиране се явява пречка[/cquote]

По отношение на онлайн услугите се установява и една огромна пречка за потребителите – нечестното геоблокиране на дигитални услуги или съдържание. Експертите установяват, че има реални случаи, когато това е необходимо, но в по-голямата си част това ограничение на достъпа на потребителите води по-скоро до загуби. Комисията смята да забрани геоблокирането без адекватна и сериозна причина, така че да могат онлайн услугите и дигиталното съдържание да бъдат конкурентноспособни на единния пазар.

Ще се работи също и за нова хармонизация и нови правила по отношение на законите за авторското право – проблем, който трябваше да се реши доста отдавна. Още до края на тази година ще има препоръки, които ще премахнат разликите между националните законодателства – това не само ще подобри преносимостта на закупеното дигитално съдържание, но и ще даде възможност за огромно развитие на този сектор.

Една от най-важните задачи ще бъде и реформата при начисляването на ДДС ставката. Залегнати са промени, които целят улеснение на административната тежест при работа с различни ДДС ставки. Комисията ще прецени и как да се таксуват някои онлайн продукти и услуги като електронни книги и друго съдържание, така че тези действия да се впишат в рамките на общата данъчна реформа. Какво означава това за потребителите? Най-вече много по-голям достъп на електронни книги на по-ниски цени – един от основните проблеми за издаване и разпространение на електронните книги е високата цена за закупуване и разпространение, която издателствата трябва да плащат. С приемането на такива мерки е напълно възможно пазарът на електронните книги в Европа да преживее разцвет.

Условие за създаване на иновации е добрата информационна и комуникационна инфраструктура. Комисията предвижда амбициозно преразглеждане на регулаторните изисквания към телекомите, с оглед предоставяне на по-добри услуги и разширяване възможностите за надеждна телекомуникационна мрежа. Други важни части от стратегията включват създаване на мерки, които да подпомогнат борбата срещу незаконното съдържание в интернет, както и сериозно разглеждане на законите и начините за укрепване на киберсигурността. Защитата на лични данни е много важна за сигурността и надеждността при работа с дигитални услуги.

Както и при много други пазари, целта е да се достигне една съвременна икономика, която да предлага гъвкави условия при работата в онлайн и офлайн среда. Горепосочените мерки са само една част от решенията, които се обсъждат в Стратегията за единен дигитален пазар. Може само да се надяваме, че мерките ще бъдат разработени целесъобразно. Очакваме огромна промяна, която ще развие дигиталните продукти и услуги на европейско ниво, но и ще намали цените им, увеличавайки техния брой.

 

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ SMART NEWS