Нещо странно се случва отвъд орбитата на Нептун. Астрономите наскоро са засекли мистериозен движещ се обект във външната част на Слънчевата система. Той обикаля около Слънцето, също както другите осем планети, но се намира над орбиталната им равнина (с около 110 градуса) и с всеки ден се придвижва все по-нагоре. Освен това транснептуновият обект (ТНО), наречен “Нику” [от китайски – “бунтовник”; бел. превод], се движи по обратна посока от тази на другите обекти в нашата система.

Интересното на тези две свойства на Нику е, че поради формирането на така наречения протопланетен диск абсолютно всички тела в Слънчевата система би трябвало да се въртят в една и съща посока около Слънцето. Точно това озадачава и обърква астрономите, навеждайки ни на мисълта, че може би някаква друга сила кара този ТНО да се държи по този начин. Все пак космосът е нещо, което още не сме изучили напълно и е пълен с неща, за които може дори да не подозираме.

Първоначално учените се замислили, дали другият мистериозен и все още непотвърден обект – деветата планета, не е повлиял по някакъв начин на траекторията на Нику. Но след като разгледали по-обстойно случая, разбрали, че това няма как да стане, защото Нику е по-близо до останалите планети, отколкото до предполагаемата деветата планета. В последствие се оказва също, че Нику, чийто диаметър е по-малък от 200 километра, е част от цяла такава група обекти, които се движат по същия начин (преди него бе открит още един такъв планетоид с подобни свойства).

Засега астрономите изобщо не могат да дадат обяснение за всичко това. За тях групата на Нику е абсолютна загадка… Затова ние можем само да чакаме, за да разберем какво точно се случва отвъд орбитата на Нептун.