Снимка: LAGI

Група художници, учени и инженери са предложили нова идея, която да помогне на Копенхаген да се превърне в град без въглероден диоксид – „ферма“ за слънчева енергия във формата на патица и висока 12 етажа.

Енергийното Пате е идея на Land Art Generator Initiative (LAGI). Компанията разработва чисти, „зелени“ енергийни източници, които са и арт инсталации – статуи, паметници и други. А защо точно пате? Според хората от LAGI:

Обикновената гага е вид патица, която се помещава в Копенхаген. За жалост обаче местообитанията й за развъждане са пред изчезване поради рязката промяна в климата. Енергийното Пате действа и като колектор на слънчева енергия, и като плаващо устройство за съхранение на енергия.

Слънчевата енергия се превръща в електричество, използвайки обикновени, евтини слънчеви панели. Част от енергията се запазва поради разликата в нивото на водата вътре и извън патицата.

Когато запазената енергия трябва да се използва, патето се пълни с вода посредством помпи и така се произвежда електричество, което от своя страна се пренася по електрическата мрежа по същия начин, както и произведеното от панелите електричество. Слънчевата енергия после се използва за изпомпване на водата от патето и така плавателността му го изважда на повърхността. Показаната над водата част на патето демонстрира до една степен средната „цена“ на електричеството в града – колкото повече нужда от електричество има, толкова повече патето потъва.