На 01.03.2022 Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани резултати към 31.12.2021. Развитието на дружествата от Групата съвпада с набелязаните цели в Стратегията за растеж и развитие на Групата.

Приходите на Групата отбелязват ръст от 8.69% на годишна база, като нарастват от BGN 59,4 милиона на BGN 64,6 милиона.

EBITDA достигна BGN 13,014 милиона. Нетната печалба на Холдинга се увеличава с 30,53% в сравнение със същия период на миналата година, като достига BGN 6,4 милиона.

Няма промяна през четвъртото тримесечие на 2021 г. на основните акционери на Сирма Груп Холдинг, като се запазва и процента на свободно търгуемите акции (free float) на 52,95% от края на третото тримесечие. 45 корпоративни инвеститора държат 8 517 822 акции на дружеството или 14.3% от капитала, докато 981 физически лица държат 50 892 696 акции на дружеството или 85.7%. През четвъртото тримесечие нарастна чуждестранното акционерно участие в Сирма, като към 31.12.2021 то бе представено от 11 физически и юридически лица с обща инвестиция от 488 435 акции. Това представлява ръст от 58,6% на чуждестранните инвестиции в дружеството в сравнение с третото тримесечие.

Пълните междинни консолидирани отчети за дейността на Сирма Груп Холдинг АД през 2021 година и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.com. Всякакви допълнителни въпроси може да насочвате към Станислав Танушев – Директор за връзки с инвеститорите на е-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg или тел. 02 976 8310.