Снимка: Kodakovic / Shutterstock

След споразумението за глобалното затопляне, което бе извършено в Париж края на 2015 година, много малко държави бяха от тези, които не го подписаха. От всички, цели 180 страни подписаха споразумението, докато само 26 го ратифицираха. Сега САЩ и Китай — едни от най-големите световни замърсители с парникови газове — ще се включат във втората бройка.

Общия план на двете държави, които в миналато са имали известни икономически проблеми помежду си, е голяма крачка напред в борбата с глобалното затопляне. В изявление президентът Барак Обама сподели:

„[Ратифицирането на споразумението ще продължи] набраната от Париж скорост и трябва да увери останалата част от света — дали от развитата или развиващата се част — че нисковъглеродното бъдеще е мястото, към което сме се запътили.“

За да влезе в сила парижкото споразумение, то трябва да бъде ратифицирано от поне 55 държави, които заедно да са отговорни за минимум 55% от въглеродните емисии в момента. Само САЩ и Китай допринасят за замърсяването на въздуха с 38% от световните парникови газове. Подписалите и ратифициралите споразумението пък, за които споменахме по-горе, отговарят за 39,06% от замърсителите.

Действията от страна на САЩ и Китай са рядък случай на сътрудничество между двете сили, като това ще допринесе за развитие в положителна посока спрямо преговорите, които се водеха в Париж в края на миналата година.