Основният начин за намаляване на въздействието на пожара е да се ограничи разпространението на огъня от източника на възпламеняването до други области. Това става чрез преградни конструкции.

Значението на преградите в пожарната техника

Преградите се определят като част от сградата, която е отделена от другите части на същата сграда с противопожарни стени и подове.Това подразделяне на цялата система на по-малки части е свързано с необходимостта от ограничаване на разпространението на огъня, дима и токсичните газове от една част към друга. По този начин, чрез намаляване на последиците от пожара, сградата може да се направи по-безопасна. Общо и добре познато описание на риска е, че рискът е продукт на честотата на възникване на отрицателно събитие (пожар) заради неговите последици. Следователно, колкото по-малко са последствията, толкова по-малък е рискът. Чрез възпрепятстване разпространението на огъня е възможно да се намалят последиците по отношение на смъртните случаи, нараняванията и материални щети. Преградите представляват една от най-често срещаните стратегии за противопожарна защита, тъй като лесно се прилагат, от прости, евтини материали.

Три понятия трябва да се вземат предвид по отношение на преградните конструкции:

  • товароносимост
  • проникване на дим и газ
  • топлоизолация.

Елементи на преградни конструкции

Първата характеристика трябва да се вземе предвид, ако един от елементите на преградата е и структурен елемент: в този случай, освен разделянето, елементът трябва да осигури стабилност на конструкцията за определен период от време. Например, може да се изисква една стена да стои на мястото си за времето, необходимо за евакуация на сградата, или докато пожарникарите работят. Същата стена, ако е част от преградата, трябва да притежава и други две свойства: трябва да може да спре разпространението на дима и топлината от едната страна към другата.

Материалите, общоприети в строителната индустрия, имат добри огнеустойчиви свойства; в противен случай може да се постигне увеличаване на всяко от горните свойства чрез увеличаване на ширината на стената. Докато този прост принцип важи за бетонни, дървени и стъклени конструкции, стоманените елементи изискват различен подход; всъщност бързината, с която топлинната енергия прониква през стоманата, прави невъзможно придобиването на високи оценки на устойчивост чрез просто увеличаване на размера на елемента. По-добра практика е изолацията на металния елемент посредством материали с ниска топлопроводимост (гипс, стъклопласт).

Сподели
Предишна страницаXPG пуска нов RGB DDR4 модул памет
Следваща страницаНов лек за Алцхаймер
Технологичен журналист от 2012 г. със сериозен опит в отразяването на новини за софтуер, мобилни технологии, мобилни приложения. Има в активите си стотици статии по теми като 3G, 4G, 5G, приложенията за iPhone, Android и други популярни платформи, както и множество други сфери.