Девет варненски и шестнадесет столични училища ще започнат обучение по модела 1:1 (“Едно към едно”). Очаква се до края на годината учениците, които ще учат по този начин, да достигнат 3000 в цялата страна. Това ще стане с подкрепата на Столична Община и Община Варна, които решиха да подкрепят преминаването на училищата към този образователен модел в общо 45 паралелки, след като се убедиха в успешното му прилагане в други градове.

 

Иновативният образователен модел има редица предимства, повишава интереса на учениците към уроците, желанието им да създават съдържание и подобрява учебния процес в класната стая. При него учениците и учителите разполагат със свои преносими устройства Chromebook, както и персонални акаунти в облачната платформа на Google – G Suite, която е безплатна за училищата. По този начин се гарантира сигурен и постоянен достъп до учебните материали и съвместните проекти навсякъде и по всяко време. Това дава и гъвкавост на модела да бъде прилаган както присъствено в класната стая, така и от разстояние.

 

Внедряването на модела в двете общини се осъществява със сътрудничеството на Център за творческо обучение, който е единственият партньор на Google Cloud със специализация “Образование” на територията на България и в региона. Във Варна се очаква със свой персонален Chromebook да учат над 250 ученици от прогимназиалните и гимназиалните класове. Над 80 учители в морската столица ще се обучават, за да повишат своите дигитални умения. За целта училищата ще бъдат и финансово и организационно подпомогнати от Община Варна. Столична община, от своя страна, стартира пилотен проект за дигитални технологии в шестнадесет училища.

 

Целта е да бъдат подготвени училищните екипи в тях, които, в последствие, да помогнат и на учениците да навлязат в новия модел. В рамките на проекта ще бъдат обучени близо 300 учители, а училищата ще се подготвят за внедряване на дигитални технологии и модела 1:1 с устройство за всеки учител и всеки ученик.