нос стволови клетки
Снимка: Kurtis Garbutt via Flickr

Ето един интересен въпрос – кой знае къде се намира носът на човешкото тяло? А ето и един интересен отговор:

18-годишна жена претърпяла нараняване на гръбначния стълб и останала парализирана от кръста надолу. Три години по-късно стволови клетки от носа й били трансплантирани на мястото на нараняването. След осем години при жената започнали болки в гърба, а изследванията показали нещо на мястото. 3-сантиметровото кожно образувание на гърба било съставено главно от носна тъкан и съдържало голяма част гъст, слузест материал.

Въпреки че образуванието не било раково, това изследване показва колко е важно да съществува мониторинг за безопасност след такова лечение със стволови клетки и как този мониторинг трябва да продължава дълго след това.
Носните стволови клетки били имплантирани в гръбнака на жената с идеята да се превърнат в неврални клетки, които да помогнат да се поправи увреждането на нервите. Това не станало и дори след като образуванието ясно съдържало части кост и нервни окончания, те не се свързали с гръбначния стълб.

Както казва Джордж Дейли от Харвард, който не е бил част от проучването: “Това ни показва колко примитивни са знанията ни всъщност, когато става въпрос за стволовите клетки и това как те се интегрират, делят и растат.” Това е първият случай, при който образувание върху гръбначния стълб при човек е усложнено при трансплантация и терапия със стволови клетки.

Жената, чието име не се назовава, е била лекувана в болницата Егас Мониз в Лисабон, където екипът от доктори получил разрешение за ранен етап от проучвания върху потенциала на носните стволови клетки при лечение на парализа. През 2010 година екипът отчита резултати от първото проучване, при което на 20 пациенти с наранявания в областта на гръбначния стълб са имплантирани малки парчета от носната лигавица. Всички пациенти са оживели и дори при някои има подобрение при движението.