Философи прогнозират, че има 50% шанс да живеем в симулация

Учени от Университета в Оксфорд излагат възможността, нашата реалност да е компютърна симулация, измислена от силно напреднала цивилизация. В последните си изследвания те са стигнали до извода, че за да се потвърдят подобни опасения, поне едно от следните три твърдения трябва да е вярно:

  1. Напредналите цивилизации обикновено нямат интерес да създават симулации на реалността.
  2. Цивилизациите изчезват, преди да развият способността за създаване на симулации на реалността.
  3. Почти със сигурност живеем в компютърна симулация.

Астроном от Колумбийския университет разглежда подробно тези предположения, известни като трилемата на Bostrom и аргументира, че по същество наистина има шанс да живеем в симулация. Той обедини първите две предложения в едно, тъй като и двете биха довели до един и същ резултат.

Колкото повече слоеве от реалността са били вградени в симулация, подобно на матрьошка, толкова повече компютърните ресурси ще намаляват. С други думи, колкото по-дълбоко се спускате в заешката дупка, толкова по-малко изчислителна мощност ще ви трябва, за да създадете убедителна симулация. Крайните изводи констатират 50% шанс идеята за симулация да е вярна.

Как се променя картината на симулационната хипотеза

Може би моментът на изобретяване на подходящата за целта технология ще наклони везните в полза на фантастичната хипотеза. Подобни изчисления биха доказали неоспоримо, че не сме реални. Други открития биха могли да поставят редица въпроси. Такива са дали ще успеем да открием бъг в матрицата или дали ще можем да докажем, че симулацията използва квантови суперпозиции, които се определят само когато ги погледнем?

Кога ще надскочим собствените си възможности?

Други хипотези стигат и по-далеч като твърдят, че през следващите няколко десетилетия нашето компютърно ноу-хау всъщност ще ни позволи да потвърдим окончателно и веднъж завинаги, дали живеем в симулация или не.

Засега трябва да се примирим с факта, че просто не знаем. Как да отделим научното от фантастичното, как да надскочим границите на собствените си възможности и мисли?! Тези и други подобни въпроси може и да задълбават надълбоко в теорията, но на този етап не ни остава нищо друго освен да живеем, при това само така, както можем.